Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2012

13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2012

Εισηγητική Έκθεση 2012
5 Νοε 2014

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2012
4 Νοε 2014

Απολογισμός 2012

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Έσοδα-Έξοδα κατά ΔΟΥ Έσοδα-Έξοδα κατά ΚΑΕ Τακτικός Υπουργείων Τακτικός Αποκεντρωμένων Τακτικός Περιφερειακών Δημόσιες Επενδύσεις