Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2014

1 Δεκ 2015

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου έτους 2014, άρθρου 22 Ν.3492/2006

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου του άρθρου 22 του Ν.3492/2006, για το έτος 2014, όπως εγκρίθηκε από την Ε.Σ.ΕΛ. (η δημοσίευση της οποίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών...