Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2016

23 Νοε 2017

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου 1.7.2016 - 30.6.2017, άρθρου 22 Ν.3492/2006

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου  του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.3492/2006, ΦΕΚ 210 Α΄  για την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2016 - 30.06.2017     Προς...