Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2007-2010

13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2007

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 Επιστολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2008

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Επιστολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2009

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009 Επιστολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2010

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και προοπτικές ...