Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2022

25 Μαϊ 2021

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022

ΛΓ'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: ΨΦΘΚΗ-Λ6Ε ΛΑ'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με ΑΔΑ: 6ΒΨ1Η-Ψ43  Παράρτημα της Διοικητικής Ταξινόμησης του Κρατικού...