Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός Αναφορές - Έλεγχοι

23 Νοε 2017

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου 1.7.2016 - 30.6.2017, άρθρου 22 Ν.3492/2006

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου  του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.3492/2006, ΦΕΚ 210 Α΄  για την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2016 - 30.06.2017     Προς...
1 Δεκ 2015

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου έτους 2014, άρθρου 22 Ν.3492/2006

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου του άρθρου 22 του Ν.3492/2006, για το έτος 2014, όπως εγκρίθηκε από την Ε.Σ.ΕΛ. (η δημοσίευση της οποίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών...