Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων

25 Μαϊ 2021

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022

Ν΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής...
4 Σεπ 2020

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

  ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ψ87ΖΗ-6ΘΤ ΛΣΤ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7 ΛΕ'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΟΗ-ΟΚΛ ...
7 Μαϊ 2020

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020  Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΣΟΔΑ  Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΞΟΔΑ Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5 ...
8 Οκτ 2019

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019  Οικονομική Ταξινόμηση 2019 -  ΕΣΟΔΑ   Οικονομική Ταξινόμηση 2019 -  ΕΞΟΔΑ Υπουργική...
12 Ιαν 2018

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2018

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2018 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων...
12 Ιαν 2017

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2017

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2017 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων...
1 Δεκ 2015

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2016

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2016 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων...
20 Απρ 2015

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

  Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2017 Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2016 Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2015 Κώδικας...
20 Απρ 2015

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2015

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2015 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2015...
1 Νοε 2014

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2014

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2014 Εξοδα κατά γενικές κατηγορίες & υποκατηγορίες ...