Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2021

4 Σεπ 2020

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

  ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ψ87ΖΗ-6ΘΤ ΛΣΤ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7 ΛΕ'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΟΗ-ΟΚΛ ...