Περιεχόμενο με Προϋπολογισμός 2020

7 Μαϊ 2020

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020  Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΣΟΔΑ  Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΞΟΔΑ Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5 ...