1 Μαϊ 2023

Κατάθεση του Προγράμματος Σταθερότητας 2023-2026 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Υποβλήθηκε, το Σάββατο 29 Απριλίου 2023, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας για τα έτη 2023-2026.   Με βάση τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις που...
21 Νοε 2022

Κρατικός Προϋπολογισμός 2023

Εισηγητική Έκθεση 2023 Κρατικός Προϋπολογισμός 2023 Προϋπολογισμός Επιδόσεων 2023 Παρουσίαση Προϋπολογισμού Επιδόσεων 2023 Έκθεση...
3 Οκτ 2022

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2023

Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θόδωρου Σκυλακάκη προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Κυρίες...
19 Νοε 2021

Κρατικός Προϋπολογισμός 2022

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2022. Παρότι ο Προϋπολογισμός του 2022...
4 Οκτ 2021

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2022

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Καταθέτουμε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής...
24 Ιουν 2021

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

Επεξηγηματική Έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025
25 Μαϊ 2021

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022

Ν΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΜΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής...
20 Νοε 2020

Κρατικός Προϋπολογισμός 2021

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2021. Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου του...
5 Οκτ 2020

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2021

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής    Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,    Καταθέτουμε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων...
4 Σεπ 2020

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021

  ΛΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης ΑΔΑ: Ψ87ΖΗ-6ΘΤ ΛΣΤ' Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ:ΩΚΥΗΗ-ΖΥ7 ΛΕ'  Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης, με ΑΔΑ: ΩΜΤΟΗ-ΟΚΛ ...
7 Μαϊ 2020

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020  Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΣΟΔΑ  Οικονομική Ταξινόμηση 2020 - ΕΞΟΔΑ Υπουργική Απόφαση με ΑΔΑ : 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5 ...
21 Νοε 2019

Κρατικός Προϋπολογισμός 2020

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2020. Δελτίο Τύπου: Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ....
8 Οκτ 2019

Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019  Οικονομική Ταξινόμηση 2019 -  ΕΣΟΔΑ   Οικονομική Ταξινόμηση 2019 -  ΕΞΟΔΑ Υπουργική...
7 Οκτ 2019

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής    Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,   Καταθέτουμε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών...
14 Μαϊ 2019

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019

  Πρόγραμμα Σταθερότητας 2019
20 Φεβ 2019

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022

Επεξηγηματική Έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022
21 Νοε 2018

Κρατικός Προϋπολογισμός 2019

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, προς συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2019 :   Δελτίο Τύπου: Κατάθεση προϋπολογισμού 2019 ...
16 Νοε 2018

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019 όπως κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Οκτωβρίου Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019 Προσάρτημα
1 Οκτ 2018

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2019

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 1 Οκτωβρίου, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019. ...
12 Ιαν 2018

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2018

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2018 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων...
23 Νοε 2017

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου 1.7.2016 - 30.6.2017, άρθρου 22 Ν.3492/2006

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου  του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.3492/2006, ΦΕΚ 210 Α΄  για την ελεγκτική περίοδο από 01.07.2016 - 30.06.2017     Προς...
21 Νοε 2017

Προϋπολογισμός 2018

Δελτίο Τύπου: Κατάθεση προϋπολογισμού 2018 Έκθεση φορολογικών δαπανών Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έτους 2018 Περιφερειακές Υπηρεσίες έτους 2018 Κεντρικές Υπηρεσίες έτους...
21 Νοε 2017

Εισηγητική έκθεση 2018

Εισηγητική έκθεση 2018
2 Οκτ 2017

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2018

Κατάθεση Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2018   Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το...
23 Ιουν 2017

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021

Επεξηγηματική Έκθεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021  
12 Ιαν 2017

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2017

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2017 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων...
1 Δεκ 2016

Εισηγητική Έκθεση 2017

Εισηγητική Έκθεση 2017
1 Δεκ 2016

Προϋπολογισμός 2017

Δελτίο Τύπου Κατάθεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Κεντρικές Υπηρεσίες Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακές Υπηρεσίες Φορολογικές Δαπάνες  
3 Οκτ 2016

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017

Κατάθεση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού...
1 Δεκ 2015

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου έτους 2014, άρθρου 22 Ν.3492/2006

Περίληψη Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου του άρθρου 22 του Ν.3492/2006, για το έτος 2014, όπως εγκρίθηκε από την Ε.Σ.ΕΛ. (η δημοσίευση της οποίας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών...
1 Δεκ 2015

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2016

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2016 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων...
20 Νοε 2015

Εισηγητική Έκθεση 2016

Εισηγητική Έκθεση 2016
20 Νοε 2015

Προϋπολογισμός 2016

Δελτίο Τύπου Κατάθεσης Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2016 Κεντρικές Υπηρεσίες 2016 ΠΔΕ 2016 Περιφερειακές Υπηρεσίες 2016 Φορολογικές Δαπάνες 2016
20 Νοε 2015

Απολογισμός, Ισολογισμός και λοιπές χρημ. καταστάσεις 2014

1. Εισηγητική Έκθεση & Σχέδια Νόμου Έτους 2014 ·         Εισηγητική Έκθεση 2014 ·         Σχέδιο Νόμου...
5 Οκτ 2015

Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2016

Κατάθεση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Κρατικού...
20 Απρ 2015

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.

  Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2017 Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2016 Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 2015 Κώδικας...
20 Απρ 2015

Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 2015

Μείζονες κατηγορίες δαπανών κρατικού προϋπολογισμού Αντιστοιχίες αποκεντρωμένων διοικ. & περιφερειακών υπηρεσιών 2015 Κ.Α. Κατά Νομό - Νομαρχία Κ.Α. Αποκεντρωμένων διοικήσεων 2015...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2007

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 Επιστολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2008

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Επιστολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2009

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009 Επιστολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλογοσκούφη προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2010

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου προς τη Βουλή των Ελλήνων Κατάλογος πινάκων και διαγραμμάτων Κεφάλαιο 1. Εξελίξεις και προοπτικές ...
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2011

Εισηγητική Έκθεση 2011
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2012

Εισηγητική Έκθεση 2012
13 Ιαν 2015

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Εισηγητική Εκθεση 2013
26 Νοε 2014

Κρατικός Προϋπολογισμός 2015

Εισηγητική Έκθεση 2015 Κεντρικές Υπηρεσίες 2015 Περιφερειακές Υπηρεσίες 2015 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 2015 Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί 2015 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων...
21 Νοε 2014

Απολογισμός 2013

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Έσοδα-Έξοδα κατά ΔΟΥ Έσοδα-Έξοδα κατά ΚΑΕ Τακτικός Υπουργείων Τακτικός Αποκεντρωμένων Τακτικός Περιφερειακών Δημόσιες Επενδύσεις
21 Νοε 2014

Ισολογισμός και λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2013

Ισολογισμός και λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2013
21 Νοε 2014

Εισηγητική Εκθεση 2013

Εισηγητική Εκθεση 2013
— 50 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 50 από 57 αποτελέσματα.