Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών Οικονομικό Έτος 2023

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών Οικονομικό Έτος 2023

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών 2022

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών Οικονομικό Έτος 2022  

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών 2021

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών Οικονομικό Έτος 2021

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών 2020

Προϋπολογισμός Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών - Οικονομικό Έτος 2020

Προϋπολογισμοί Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης 2019

Προϋπολογισμοί Κοινωφελών Περιουσιών Άμεσης Διαχείρισης 2019

Προϋπολογισμοί Κοινωφελών Περιουσιών 2018

Προϋπολογισμοί Κοινωφελών Περιουσιών 2018

Προϋπολογισμοί Κοινωφελών Περιουσιών 2017

Προϋπολογισμοί Κοινωφελών Περιουσιών (κληρ/των) Άμεσης Διαχ/σης Υπουργείου Οικονομικών 2017