Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

 

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 

α)  Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων 

β)  Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων & Αρωγής

γ)  Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 

δ)  Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής 

 

 

Επικοινωνία:

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Γ. Γ. :  Νικόλαος Κουλοχέρης

         Τηλ.: 210 3332496

          E-mail: generalsecr@minfin.gr 

Δ/νση: Νίκης 5-7 -  10180 - Αθήνα, Αττικής