Φωτογραφικό υλικό Φωτογραφικό υλικό

Επιστροφή

Υπογραφή Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑ

«Πολυμερής Σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων συσχετιζόμενων με τις φορολογικές συνθήκες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών»