Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών Δομή και Αρμοδιότητες Υπουργείου Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών

Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών  

Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας


Γ. Γ.  Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

♦ Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

♦ Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής

♦ Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

♦ Γ. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών

→ Κτηματικές Υπηρεσίες (3 Διευθύνσεις  51 αυτοτελή Τμηματα)

♦ Αυτοτελές Τμήμα ΜΑΠ


Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής

Γ. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Κρατικών Ενισχύσεων & Αρωγής

Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

 


Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής

♦  Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού

Γ. Δ/νση Θησαυροφυλακίου & Δημοσιονομικών Κανόνων

Γ. Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων

→  62 Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε. - 22 Διευθύνσεις 40 Αυτοτελή Τμήματα- στοιχεία επικοινωνίας στον κατάλογο της Γ.Δ. Δημοσιονομικής Πολιτικής)

Γ. Δ/νση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Γ. Δ/νση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Σύμφωνα με το άρθρο 395 του ν. 4512/2018 η Γ.Δ. καταργήθηκε και συστάθηκε η Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, υπαγόμενη πλέον στον ΕΦΚΑ)


Υ. Γ. Υπουργείου Οικονομικών


Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους


Γ. Γ.  Πληροφοριακών Συστημάτων    

(με το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄ ) η Γ.Γ.Π.Σ. μετονομάστηκε σε Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από 8/7/2019, με νέα δομή και αρμοδιότητες