Επιστροφή

Νόμος 3906/2010

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2011.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 220/ 23-12-2010