Επιστροφή

Νόμος 3943/2011

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 66/31.03.2011

ΠΟΛ 1062