Επιστροφή

Νόμος 4440/2016

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα, Νόμος 4440 / 2016 (ΦΕΚ 224/Α/ 02-12-2016)