Υ.Α. για την Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (2016)

 Υπουργική Απόφαση  αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016  σχετικά με την...

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ...

Νομοσχέδιο για τον ΟΔΙΕ

Κατατέθηκε, σήμερα 19/10/2015, στη Βουλή, το σχέδιο νόμου "Κύρωση της Σύμβασης...

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2016 (xls)

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015(pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2015 (xls)

Υ.Α. για την αναστολή καταβολής δόσεων (2014)

Υπουργική Απόφαση(doc)   αριθ. 2/38310/0025 / 14-05-2014  σχετικά με την αναστολή...

«Υποβολή απολογισμών – προϋπολογισμών και ειδικού απολογισμού της επιχορήγησης φορέων (παρ. 2 άρθ. 29 Ν. 4223/31-12-2013)

«Υποβολή απολογισμών – προϋπολογισμών και ειδικού απολογισμού της επιχορήγησης φορέων (παρ. 2...

Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014...

Εγκύκλιος για τις Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Στοιχεία Επιχορηγουμένων 2012-13-14 (doc) Επιχορηγήσεις σε φορείς εντός Γ. Κ.(xls) ...

Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ

Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ

Σχέδιο Νόμου «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις"   Αιτιολογική Έκθεση...

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού έτους 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π/Υ 2014 (pdf) ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ Π/Υ 2014 (xls)

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011

Εισηγητική Έκθεση προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας («Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο...

Σχέδιο Νόμου «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Σχέδιο Νόμου Προσθήκες – Αναδιατυπώσεις στην ολομέλεια στο Σχέδιο Νόμου "Μεσοπρόθεσμο...

Σχέδιο Νόμου «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

Σχέδιο Νόμου «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» Σχέδιο Νόμου ...

Νόμος 3986/2011

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015. ...