ΠΟΛ 1237 - Υποβολή Δηλώσεων ΦΜΥ από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ (2011)

Υποβολή Δηλώσεων ΦΜΥ από τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ (2011)

ΠΟΛ 1163 - Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την Εφαρμογή e-Παράβολο (2013)

ΠΟΛ 1163 03-07-2013 ,   Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την Εφαρμογή...

ΠΟΛ 1131 - Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163 για την Εφαρμογή e-Παράβολο (2015)

ΠΟΛ 1131 24-06-2015 ,   Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163  (ΦΕΚ 1324/ Β' /...

ΠΟΛ 1150 - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163 για την Εφαρμογή e-Παράβολο (2014)

ΠΟΛ 1150 15-05-2014 ,   Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163,  (ΦΕΚ 1375 / Β / 2014)

ΚΥΑ για τη Διασταύρωση Μισθολογικών Στοιχείων στην ΕΑΠ (2012)

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη Διασταύρωση Μισθολογικών Στοιχείων στην ΕΑΠ,    αρ....

Υ.Α. για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ)

Υπουργική Απόφαση για το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ),   ΦΕΚ 545 / Β2014 

Υπουργική Απόφαση για το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)

Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Οικονομικών...

Συμπληρωματική Εγκύκλιος ΕΑΠ

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Ενιαίας Αρχής Πληρωμής     αριθ. 2000285 ΕΞ 2010 /...

Επεξηγηματική Εγκύκλιος ΕΑΠ

Επεξηγηματική Εγκύκλιος Ενιαίας Αρχής Πληρωμής   αριθ. 2/57873/ 24-08-2010

Εγκύκλιος ΕΣΥΠ

Εγκύκλιος ΕΣΥΠ 21-05-2014      Για την πιστοποίηση των Φορέων της Γενικής...

ΠΔ 342

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 342 / 22-11-2002     Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό...

ΠΔ 150

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 150 / 25-06-2001    Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ...

ΠΔ 25

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 25 / 25-02-2014      Ηλεκτρονικό Αρχείο -...

Νόμος 4223/2013

Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών από το Σύστημα της ΕΑΠ, Νόμος 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287 / 31-12-2013)

Νόμος 4152/2013

Ρυθμίσεις για την παροχή Εκτιμητικών Υπηρεσιών - Πιστοποιημένοι Εκτιμητές, Νόμος 4152/2013 (ΦΕΚ...

Νόμος 4336/2015

Συνταξιοδοτικές Διατάξεις - Ρυθμίσεις Συντάξεων Δημοσίου, Νόμος 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94 / 15-08-2015)

Νόμος 4387/2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Συντάξεις Δημοσίου, Νόμος 4387/2016 (ΦΕΚ 85 / 12-05-2016)

Νόμος 3979/2011

Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις - Ψηφιακές Υπογραφές, Νόμος 3979/2011 (ΦΕΚ...

Νόμος 4325/2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση -...

Νόμος 4440/2016

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα,...