Ν΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

H υπ’ αριθμ. 2/178827/ΔΠΓΚ/03 Νοεμβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/176869/ΔΠΓΚ/25 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/175448/ΔΠΓΚ/13 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/172643/ΔΠΓΚ/06 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

ΜΕ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

H υπ’ αριθμ. 2/141355/ΔΠΓΚ/03 Αυγούστου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων 2023

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων 2023 (ΩΧ94Η-Τ4Θ) 'Εντυπο Π1 εγκυκλίου 2023 ...

Εγκύκλιος κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023

Η με αρ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13.7.2022 εγκύκλιος με ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...

ΜΔ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/126780/ΔΠΓΚ/15-6-2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΓ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/124229/ΔΠΓΚ/01 Ιουνίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΒ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/122831/ΔΠΓΚ/26 Μαϊου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΑ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

Μ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

Απόφαση άρθρου 67 του ν.4270/2014

«Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις...

ΛΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/80893/ΔΠΓΚ/16 Φεβρουαρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΛH΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/63959/ΔΠΓΚ/13 Ιανουαρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026

Εγκύκλιος Κατάρτισης  ΜΠΔΣ 2023-2026 με ΑΔΑ: 9ΩΗΚΗ-ΩΞΚ Παραρτήματα

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

Εγκύκλιος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΠΙΝΑΚΕΣ:  Π1, Π2,Π3,Π7Α...

ΥΑ: Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

«Διάθεση των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»(ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3)

Εγκύκλιος κατανομής πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 σε αναλυτικό επίπεδο

Εγκύκλιος  κατανομής  πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 σε αναλυτικό επίπεδο