5η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/34789/ΔΠΓΚ/07 Απριλίου 2023 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

4η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/31652/ΔΠΓΚ/21 Μαρτίου 2023 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

3η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/9069/ΔΠΓΚ/22 Φεβρουαρίου 2023 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΝΒ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/10171/ΔΠΓΚ/09 Μαρτίου 2023 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΝΑ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

H 2/6669/ΔΠΓΚ/16 Φεβρουαρίου 2023 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

Εγκύκλιος Κατάρτισης ΜΠΔΣ 2024-2027

Εγκύκλιος Κατάρτισης  ΜΠΔΣ 2024-2027 Πίνακες Εγκυκλίου  Κατάρτισης ...

2η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

H υπ’ αριθμ. 2/1983/ΔΠΓΚ/16.01.2023 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία...

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Εγκύκλιος εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Έντυπα: Ε.1. - Ε.2. και Πίνακας...

Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Η με αρ. οικ. 2/187311/ΔΠΓΚ/19.12.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με...

1η Τροποποίηση της αριθ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ.  2/183944/ΔΠΓΚ/1  Δεκεμβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της...

Εγκύκλιος κατανομής πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 σε αναλυτικό επίπεδο

Εγκύκλιος  κατανομής  πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού 2023 σε αναλυτικό επίπεδο

Απόφαση Οικονομικής Ταξινόμησης Κρατικού Προϋπολογισμού (ΑΔΑ: 9Σ1ΨΗ-ΡΟ2)

Η υπ’ αριθμ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17 Νοεμβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Οικονομική ταξινόμηση του...

Ν΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

H υπ’ αριθμ. 2/178827/ΔΠΓΚ/03 Νοεμβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΘ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Η υπ’ αριθμ. 2/176869/ΔΠΓΚ/25 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΗ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/175448/ΔΠΓΚ/13 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΖ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Υπ’ αριθμ. 2/172643/ΔΠΓΚ/06 Οκτωβρίου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

ΜΣΤ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών...

ΜΕ΄ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης

H υπ’ αριθμ. 2/141355/ΔΠΓΚ/03 Αυγούστου 2022 απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της αριθ....

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων 2023

Εγκύκλιος Κατάρτισης Προϋπολογισμού Εσόδων 2023 (ΩΧ94Η-Τ4Θ) 'Εντυπο Π1 εγκυκλίου 2023 ...