Επιστροφή

Υ.Α. για την Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (2016)

 Υπουργική Απόφαση  αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.06.2016  σχετικά με την  Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων