Επιστροφή

Νόμος 3845/2010

Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Νομοθετικό Πλαίσιο - Διενέργεια Απογραφής και δημιουργία ΕΑΠ,  Νόμος 3845 / 2010 (ΦΕΚ 65 / Α / 06-05-2010)