Επιστροφή

Προσωρινά έσοδα Οκτωβρίου

Νέα σημαντική υπέρβαση των εσόδων καταγράφηκε για τον μήνα Οκτώβριο 2016, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΓΓΔΕ.

Σύμφωνα με τα  προσωρινά στοιχεία (Πίνακας 3):


α)  Τα καθαρά έσοδα για τον μήνα Οκτώβριο ξεπέρασαν κατά 835 εκατομμύρια ευρώ τον στόχο του Προϋπολογισμού.

β)  Σε επίπεδο 10μηνου (Ιανουάριος- Οκτώβριος) τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο του Προϋπολογισμού κατά 2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα είναι 2,32 δισ. ευρώ πάνω από το στόχο του Προϋπολογισμού για το 10μηνο.

γ) Σε επίπεδο Οκτωβρίου τα καθαρά έσοδα είναι 21,37% πάνω από το στόχο του Προϋπολογισμού.

δ) Σε επίπεδο 10μηνου (Ιανουαρίου- Οκτωβρίου) τα καθαρά έσοδα είναι 6,16% πάνω από το στόχο του Προϋπολογισμού.

 

Συνημμένα: Πίνακες στοιχείων ΓΓΔΕ

 

Πίνακας 1 - Συγκεντρωτικά στοιχεία εσόδων (προσωρινά) Οκτωβρίου 2016

Πίνακας 2 - Συγκεντρωτικά στοιχεία εσόδων (προσωρινά) Οκτωβρίου 2014-2015-2016

Πίνακας 3 - Πίνακας εσόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό 

Πίνακας 4 - Συγκριτικός πίνακας επιστροφών σε σχέση με τον προϋπολογισμό

Πίνακας 5 - Συγκριτικός πίνακας επιστροφών σε σχέση με τους αναθεωρημένους προϋπολογισμούς

Πίνακας 6 - Συγκριτικός πίνακας εσόδων & επιστροφών