Επιστροφή

Στοιχεία για οριστικά έσοδα Σεπτεμβρίου ΓΓΔΕ

Θετικότερη εικόνα, από αυτή των προσωρινών, παρουσιάζουν τα οριστικά στοιχεία των εσόδων των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ, για το μήνα Σεπτέμβριο και το 9μηνο.

Από τα οριστικά στοιχεία προκύπτει ότι:
α) Τα έσοδα (προ επιστροφών) για τον Σεπτέμβριο είναι 5,6 δις ευρώ, ενώ με τα προσωρινά στοιχεία ήταν 5,512 δις ευρώ .

β) Τα έσοδα (προ επιστροφών)για το 9μηνο είναι 4,03% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού, ενώ με τα προσωρινά στοιχεία ήταν 3,79%.
γ) Τα καθαρά έσοδα για το 9μηνο είναι 4,34% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού, ενώ με τα προσωρινά στοιχεία ήταν 3,15%

δ) Τα καθαρά έσοδα για τον Σεπτέμβριο είναι 23,31% πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού, ενώ με τα προσωρινά στοιχεία ήταν 19,33%.

Τα στοιχεία αυτά συνιστούν τεκμηριωμένη απάντηση προς όσους και όσες προφήτευαν τον εκτροχιασμό των δημοσίων εσόδων.

 

Συνημμένα:

 

1.       Πίνακας 1- Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εσόδων Σεπτεμβρίου 2016

2.       Πίνακας 2- Συγκεντρωτικά Στοιχεία Εσόδων Σεπτεμβρίου 2014-2015-2016

3.       Πίνακας 3- Ανάλυση ανά ΚΑΕ Εσόδων Δ.Ο.Υ. & Τελωνείων

4.       Πίνακας 4- Ανάλυση ανά ΚΑΕ Εσόδων Δ.Ο.Υ., Τελωνείων & Υπόλογου

5.       Πίνακας 5- Πίνακας Εσόδων σε σχέση με τον Προϋπολογισμό

6.       Πίνακας 6- Συγκριτικός Πίνακας Επιστροφών σε σχέση με τον Προϋπολογισμό

7.       Πίνακας 7- Συγκριτικός Πίνακας Επιστροφών σε σχέση με τους Αναθεωρημένους Προϋπολογισμούς

8.       Πίνακας 8- Συγκριτικός Πίνακας ΦΠΑ

9.       Πίνακας 9- Συγκριτικός Πίνακας Τελωνειακών Εσόδων