Επιστροφή

Στοιχεία για Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο που κατέθεσε στις 20.10.2016 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τ. Αλεξιάδης στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2017