Επιστροφή

ΔΤ: Σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού

Ν/Σ ‘’Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου’’

Αναρτήθηκε στην Ανοιχτή Διακυβέρνηση (http://www.opengov.gr/minfin/?p=6879) για διαβούλευση το Ν/Σ ‘’Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου’’.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα προωθηθεί στη Βουλή.

Στο συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα, γίνεται συνοπτική παρουσίαση του Ν/Σ.