Επιστροφή

Απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδη σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή

Αθήνα, σήμερα στις 18 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.09΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.


Εισερχόμαστε στην πρώτη επίκαιρη ερώτηση του δευτέρου κύκλου με αριθμό 655/15-3-2016 του Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διαδικασία αδειοδότησης νέας γενιάς φορολογικών μηχανισμών και τη μοναδικότητα διασύνδεσης ταξίμετρου με συγκεκριμένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό.
Τον λόγο έχει ο κ. Τριανταφυλλίδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να το πούμε απλά, δεν τους έφταναν όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κλάδος των οδηγών και των ιδιοκτητών ταξί χειμαζόμενος, μέρος, κομμάτι του συνολικού χειμαζόμενου κόσμου της ελεύθερης, πραγματικής, ανοικτής οικονομίας, είναι και αυτές οι διαδικασίες που την καθιστούν ακόμη δυσκολότερη και περίπλοκη –σταυρόλεξο πραγματικά για να το καταλάβεις, πολύπλοκο τεχνικό ζήτημα - και προφανώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω των φορολογικών αλλαγών που επιβλήθηκαν σε όλους τους πολίτες και όλες τις επαγγελματικές ομάδες, οι επαγγελματίες οδηγοί και οι ιδιοκτήτες ταξί υποχρεώθηκαν, και ορθώς υποχρεώθηκαν, στην άμεση διασύνδεση του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού με το ταξίμετρο, προκειμένου να εκδίδονται αποδείξεις βάσει των οποίων θα φορολογούνται και όχι βάσει ενός τεκμαρτού, εφάπαξ ποσού.
Όπως γνωρίζετε, η διαδικασία αδειοδότησης φορολογικών μηχανισμών απαιτεί σωρεία εγγράφων και διαδικασιών, όπως και στο υπόλοιπο δημόσιο. Ειδικότερα παρακάτω αναφέρονται μόνο τα δικαιολογητικά για να λάβει κανείς άδεια καταλληλόλητας ΦΗΜ, δηλαδή Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, εν προκειμένω οι ιδιοκτήτες ταξί, υποβάλλουν δέκα δικαιολογητικά, όπως καταστατικό επιχείρησης, σύμβαση επιχείρησης με κατασκευαστικό οίκο, αρχείο με το δίκτυο πιστοποιημένων και εξουσιοδοτημένων τεχνικών κλπ. Για να μην δαπανώ τον χρόνο, πρέπει και αυτό το ζήτημα της πολλαπλής γραφειοκρατίας-βουνό να αντιμετωπιστεί με βάση και τη σύγχρονη τεχνολογία.
Η μοναδικότητα αυτών των φορολογικών μηχανισμών καθιστούν την αδειοδότηση του ΦΗΜ, του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί συνεχή εγρήγορση, αφού για οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει άμεσα να γίνεται ενημέρωση των οικείων ΔΟΥ. Η αντικατάσταση μνήμη τους γίνεται όταν πληρωθούν, δηλαδή, γεμίσουν όλες οι θυρίδες τους και προφανώς είναι υποχρέωση των προμηθευτών και του κράτους να έχουν διαθέσιμα προϊόντα.
Υπ’ αυτήν την έννοια –και θα καταθέσω και τη σχετική επιστολή που έλαβα από το Σωματείο Ερμής, το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων του Νομού Θεσσαλονίκης- επισημαίνουν αυτά τα δύο κορυφαία ζητήματα, δηλαδή φορολογικές μνήμες ΑΔΗΜΕ, Αυτόνομες Δημοσιονομικές Μονάδες Επεξεργασίας Ταξιμέτρων και το δεύτερο που είναι τα ίδια καθ’ αυτά τα ταξίμετρα.
Πρώτον, λοιπόν, με τον ν.4308/2014 καταργήθηκε ο νόμος του 1988 και κατά συνέπεια η υπουργική εγκύκλιος που εκδόθηκε με αυτόν. Πρέπει άμεσα να εκδοθεί εγκύκλιος, κύριε Υπουργέ, που να δίνει τη δυνατότητα αλλαγής θυρίδας, αφού δεν έχει πληρωθεί η μνήμη και λόγω των ιδιομορφιών που έχουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε και θυρίδες που έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλον εκμεταλλευτή αλλά δεν έχει συμπληρωθεί, δηλαδή δεν έχει γεμίσει, η δυνατότητα έκδοσης του περίφημου Ζ. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
Και ένα δεύτερο είναι τα ταξίμετρα τα οποία στην απόλυτη πλειοψηφία τους, όπως μας ενημερώνουν, έχουν λήξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κρατήστε κάτι και για τη δευτερολογία σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την κατανόηση και τον χρόνο που μου δίνετε.
Το ταξίμετρο μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένο μοναδικό αδειοδοτούμενο ΦΗΜ, Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό. Και επειδή υπάρχει, όπως προαναφέραμε, πρόβλημα στην αγορά για τη σχετική προμήθεια και επειδή αναμένονται από πλευράς Υπουργείου σχετικές αλλαγές, οι άνθρωποι έχουν μείνει μέσα στη μέση. Εάν συνεχίσουν να κινούν το αυτοκίνητό τους χωρίς να υπάρχει αυτή η διασύνδεση, κινδυνεύουν να τους επιβληθούν πρόστιμα, εάν δεν συνεχίσουν υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης.
Εδώ είναι τα δύο ερωτήματά μου, κύριε Υπουργέ, στα οποία καταλήγω στην επίκαιρη ερώτησή μου: Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση η οποία να ομαλοποιεί τη δυνατότητα μεταβίβασης της αδείας του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης και του αντίστοιχου Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής; Γιατί είναι κρίσιμο μέγεθος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Και το δεύτερο ερώτημα, με το οποίο κλείνω, είναι το εξής: Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε όσον αφορά την αλλαγή θυρίδας ΦΗΜ για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, αλλά και τη χρήση θυρίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλον εκμεταλλευτή, χωρίς όμως να έχει πληρωθεί η δυνατότητα έκδοσης Ζ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλα είναι τα μεγάλα προβλήματα στο χώρο των ταξί και δυστυχώς τους προσθέτουμε και άλλο ένα πρόβλημα στα πολλά προβλήματα που έχουν και δεν είναι βέβαια της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
Η γραφειοκρατία είναι ένα απ’ αυτά τα προβλήματα. Μόνο η αντίστοιχη εγκύκλιος, η 1068/2015, που προβλέπει τα των μηχανισμών αυτών, είναι τριάντα δυο σελίδες. Σας το λέω, για να καταλάβετε με τι γραφειοκρατία έχουμε να παλέψουμε και εμείς στο Υπουργείο Οικονομικών και δυστυχώς και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες.
Σε ό,τι αφορά την ουσία του ερωτήματός σας, ως προς το πρώτο ερώτημα θέλω να πω, ότι πραγματικά εδώ υπάρχει μια χαρακτηριστική έλλειψη, από τη μεριά της πολιτείας, αντιμετώπισης ενός υπαρκτού προβλήματος, διότι δεν έπρεπε να φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο. Καλώς ή κακώς φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή αυτό που εξετάζουν οι υπηρεσίες και με ενημέρωσαν, είναι να δοθεί μια παράταση σε συγκεκριμένους τύπους φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών -όχι σε όλους, αλλά σε συγκεκριμένους τύπους- και κριτήριο σε ποιους θα δοθεί παράταση, να είναι εάν γι’ αυτούς τους τύπους υπάρχουν καταδίκες ή καταγγελίες, διότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις καταδίκης οδηγών ή διαφόρων άλλων υπευθύνων, εκμεταλλευτών ταξί κλπ., οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τύπους που δεν εξέδιδαν ή δεν εκταμίευαν αποδείξεις και υπήρχαν και διάφορα άλλα προβλήματα. Άρα, με κριτήριο το για ποιους τύπους υπάρχουν καταδίκες, καταγγελίες κλπ., θα δώσουμε παράταση ή όχι.
Από τις υπηρεσίες με διαβεβαίωσαν ότι αυτό θα δοθεί τις επόμενες δέκα με δεκαπέντε ημέρες το αργότερο και θα το παρακολουθώ και εγώ. Έχουμε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους από τον χώρο των ταξί, διότι δεν θέλουμε να προσθέτουμε προβλήματα, θέλουμε να λύνουμε προβλήματα και θέλουμε αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν.
Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτές οι σύντομες παρατάσεις για τους συγκεκριμένους τύπους θα άρουν το σημερινό αδιέξοδο μέχρι την κυκλοφορία νέων με τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική εγκύκλιος του 2012. Αυτά σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, η δυνατότητα αλλαγής θυρίδας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί και της χρήσης θυρίδας που έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλον εκμεταλλευτή, χωρίς όμως να πληρωθεί (να έχουν γεμίσει δηλαδή) αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες οι υπάρχοντες φορολογικοί μηχανισμοί πήραν άδεια καταλληλόλητας. Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή θυρίδας είναι αντίθετη στην ΠΟΛ. 1135/2005, ενώ η χρήση θυρίδων που έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλον εκμεταλλευτή, χωρίς να έχουν πληρωθεί, είναι αντίθετη στα άρθρα της ίδιας ΠΟΛ., δηλαδή στα άρθρα 15 και 11 του κεφαλαίου 2 της ίδιας ΠΟΛ.
Συνεπώς, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί να ρυθμιστεί διαφορετικά, δηλαδή με τρόπο που να παραβλέπει τις θεσμοθετημένες με αυτήν τη συγκεκριμένη ΠΟΛ. τεχνικές προδιαγραφές.
Επιπλέον, εάν πηγαίναμε σε μια τέτοια ρύθμιση, θα παρατείναμε για πέντε ως δέκα έτη τη διάρκεια λειτουργίας των παλαιών τύπων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ταξιμέτρου, που δεν μπορούν να αποστέλλουν δεδομένα συναλλαγών ΓΓΔΕ, για την παράτυπη λειτουργία των οποίων υπάρχουν ήδη εκατοντάδες καταδίκες των ιδιοκτητών ή και εκμεταλλευτών τους.
Άρα, για να υπάρχει σαφέστατη απάντηση, σας λέω ότι σε δέκα με δεκαπέντε ημέρες θα υπάρχει η διαδικασία παράτασης και η αντίστοιχη επιτροπή της ΠΟΛ. 1068 είναι σε θέση να δώσει νέες άδειες και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν, θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή που έχει ημερομηνία 8 Μαρτίου. Η απάντηση δίδεται στις 18 Μαρτίου και αυτό οφείλεται στον Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο οποίος είναι από τους Υπουργούς που έρχονται στη Βουλή και απαντούν. Αυτό πρέπει να το λέμε. Είναι επιστολή με ημερομηνία 8/3/2016 από το Σωματείο «Ο ΕΡΜΗΣ», με την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και την καταθέτω στα Πρακτικά, για να καταστούν κοινωνοί όλοι οι συνάδελφοι για τα αιτήματα των οδηγών ιδιοκτητών ταξί.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης  καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, χρειάζεται διαφάνεια παντού και όχι στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, να εξυπηρετούμε κάποια συμφέροντα. Σε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με μηχανισμούς, με ταξίμετρα κλπ., κύριε Υπουργέ, θέλω να είμαι σαφής –και νομίζω ότι επικοινωνούμε στο ίδιο πνεύμα- χρειάζεται παντού διαφάνεια, διαγωνισμοί κλπ., για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.
Είπατε κάτι για τριάντα δύο σελίδες. Εγώ νόμιζα ότι ο κ. Θεοχάρης το έχει αντιμετωπίσει -o διώκτης της γραφειοκρατίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΓΔΕ- αυτό το βουνό της γραφειοκρατίας και ότι το έχει εξαλείψει. Άφησε τριάντα δύο σελίδες να είναι τα δικαιολογητικά για να λάβει κάποιος ΦΗΜ κλπ.;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Προχωρήστε, γιατί θα ακούσει ο Θεοχάρης,  θα μπει μέσα και θα χαλάσουμε  την κουβέντα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Όχι, όχι κύριε Πρόεδρε. Μου έκανε εντύπωση για αυτόν ο οποίος στηλιτεύει την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία και ήλπιζα ότι στο προηγούμενο διάστημα θα το είχε εξαλείψει. Γιατί είναι άνθρωποι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι εγκάθετοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, τους οποίους θα έπρεπε να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν θα έχετε ανοχή στη δευτερολογία, μπείτε στο θέμα των ταξιτζήδων.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για τις συμβουλές σας που πάντα τις προσμετρώ.
Έρχομαι τώρα στο ζήτημα όπου πολύ σωστά ή ορθά είπατε ότι η επαγγελματική ομάδα των ιδιοκτητών ταξί αντιμετωπίζει πολλά και διαφορετικής υφής προβλήματα. Ένα από αυτά, επίσης, είναι η ασφυκτική φορολόγηση έως υπερφορολόγηση. Είναι 26% από το πρώτο ευρώ, συν την προκαταβολή 55% για την επόμενη χρήση. Η μάστιγα των οφειλών προς το πρώην ΤΕΒΕ, νυν Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, που έχει ως απότοκο τη μη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, επίσης, καθημερινό βουνό για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι οδηγοί ιδιοκτήτες ταξί, η οποία με τη σειρά της μπλοκάρει άλλες φορολογικές εκκρεμότητες, αλλά και τη διακοπή παροχής ακόμη και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας για τους ασφαλισμένους.
Αυτά τα γεγονότα, κύριε Υπουργέ, αποτελούν οικεία προβλήματα σε όλους τους λοιπούς κλάδους των ελευθέρων επαγγελματιών και δημιουργούν πραγματικά έναν ασφυκτικό φαύλο κύκλο. Και επειδή πρόκειται να καταστήσετε σαφές και κοινωνό και την ελληνική κοινωνία, πρώτον, πότε θα κατατεθούν, πότε θα αρχίσει, πότε είναι η έναρξη των νέων φορολογικών δηλώσεων -και το συνδέω άμεσα με τον κόσμο αυτόν της πραγματικής οικονομίας και τους ελεύθερους επαγγελματίες- και δεύτερον, ακούμε για καταιγίδα νέων φορολογικών μέτρων. Να καταστεί σαφές ότι τα εισοδήματα του 2015 που θα φορολογηθούν το 2016, θα φορολογηθούν με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν το 2015. Αν είναι διαφορετικό, παρακαλώ ενημερώστε μας, κύριε Υπουργέ, αν θα υπάρξουν νέα φορολογικά μέτρα ή όχι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, είναι σαφέστατο ότι αυτή η Κυβέρνηση όχι απλά δεν θα ασχοληθεί για να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε συμφέρον αλλά θα προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη όποια τέτοια σκάνδαλα βρούμε στο δρόμο μας και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουμε ούτε διαπλοκές ούτε οποιοδήποτε άλλο είδος. Ίσα- ίσα πληρώνουμε, το ότι δεν είμαστε καλά παιδιά σε τέτοιου είδους καταστάσεις και εσείς που προέρχεστε από συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, ξέρετε πώς πληρώνουμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε. Αλλά δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υποκύψουμε σε αυτό.
Και στο θέμα των ταξί και στο θέμα το υπόλοιπο (γιατί έχουμε μία δέσμη μέτρων) στη διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών και φορολογικών δεδομένων με τις φορολογικές υπηρεσίες -δεν είναι το μόνο που κάνουμε, προχωρούμε σε πάρα πολλές τέτοιες διαδικασίες και θα ενημερωθεί αναλυτικά η Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα- θέλουμε να διασταυρώσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτά τα στοιχεία και να μη χρειάζεται να στέλνουμε συνεργείο του ΣΔΟΕ όπως παλαιότερα, της ΥΕΔΔΕ τώρα, στη Μύκονο για να ελέγχει. Θα μπορεί να κάθεται κάποιος στο γραφείο του και να βλέπει αν ένα μαγαζί που έχει πενήντα τραπέζια, έχει κόψει πέντε αποδείξεις ή όχι. Με τη διασύνδεση φορολογικών ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Είναι ήδη έτοιμη η διάταξη, είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης, οριστικοποιείται, έρχεται στη Βουλή. Άρα, σε πάρα πολλούς τομείς πάμε να διασυνδέσουμε περισσότερο τον φορολογικό μηχανισμό με τις επιχειρήσεις.
Το θέμα των ταξί είναι ένα μικρό κομμάτι απ’ όλα αυτά που πάμε να κάνουμε. Δυστυχώς στο θέμα των ταξί, από ολιγωρία της πολιτείας δημιουργούμε πρόβλημα στους επιχειρηματίες αυτούς και σας είπα με ποιον τρόπο πάμε να το λύσουμε αυτό το ζήτημα άμεσα.
Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα της γραφειοκρατίας που είπατε, είναι μία πονεμένη ιστορία και πραγματικά πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και για τη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τους πολίτες και τους επιχειρηματίες και για τη γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τους ίδιους τους φορολογικούς μηχανισμούς.
Θα σας περιγράψω κάποια μέρα το τι χρειάζεται ένας ελεγκτής να κάνει σε μια υπόθεση που ελέγχει μέχρι να φτάσει να πληρώσει ο επιχειρηματίας, για να δείτε πού χάνουμε άσκοπα χρόνο.
Τώρα, σε ότι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που είπα και χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, επειδή βλέπω ότι έρχεται και ξαναέρχεται σε ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατατέθηκαν οι τροπολογίες με τις οποίες πλέον τελειώνει το σήριαλ σχετικά με το τι θα έχουν οι φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2015. Τελείωσε αυτό το σήριαλ και πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Μόλις πάρει ΦΕΚ ο σχετικός νόμος –από ό,τι ενημερώθηκα συζητείται την Τρίτη το πρωί στην Ολομέλεια-, μόλις αυτή η Οδηγία κυρωθεί, που είναι μέσα η σχετική τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, προχωρούμε αμέσως. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να καθυστερήσουμε στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Ξεκαθαρίζω το εξής: Δεν έχουμε για τα εισοδήματα του 2015 κανένα νέο μέτρο και για όλα αυτά που έλεγαν, όπως αναδρομική φορολόγηση ενοικίων, αναδρομική φορολόγηση εισοδημάτων και διάφορα τέτοια πράγματα, πέρα από το νομικό θέμα, ότι δεν μπορείς το 2016 να έρθεις και να βάλεις φόρους για το 2015 –είναι συγκεκριμένο αυτό-, δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο πράγμα. Ξεκινάνε οι φορολογικές δηλώσεις.
Συγκεκριμένα πράγματα, λοιπόν. Μόλις πάρει ΦΕΚ ο νόμος, η διαβεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που έχω, είναι ότι ξεκινάει άμεσα η  ημερομηνία φορολογικών δηλώσεων. Και όπως είπα, ξεκινάμε άμεσα για να τελειώσουμε γρήγορα και να μπορέσουμε να σπάσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις σε πάρα πολλούς μήνες μέσα στο 2015.
Για τα εισοδήματα του 2016, όπως έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή με τον ν. 4336, πρέπει να έχουμε νέες φορολογικές ρυθμίσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή συζητά η ελληνική Κυβέρνηση με τους θεσμούς. Όμως, αφορούν τα εισοδήματα του 2016, αφορούν δεσμεύσεις της χώρας που αναλάβαμε με τον ν. 4336. αυτά συζητούμε και προσπαθούμε να γίνουν όσο πιο δίκαια και αναλογικά οι επιβαρύνσεις σε αυτά τα εισοδήματα.
Επειδή ακούω κάθε μέρα σε ορισμένα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις για εισοδήματα και πόσοι θα επιβαρυνθούν κλπ., καταλαβαίνουμε όλοι σε αυτή τη χώρα, τα προηγούμενα χρόνια, όταν είχαμε βάρβαρες φορολογικές επιβαρύνσεις, όταν είχαμε περικοπή συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τι έλεγαν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι υποκρισία τώρα να αγωνιούν και να λένε για μισθούς 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ και τι θα γίνει με αυτούς τους μισθούς. Βεβαίως και είναι σημαντικότατοι αυτοί οι μισθοί, αλλά δεν βλέπουμε πουθενά στο δημόσιο να υπάρχουν αυτού του είδους οι μισθοί ή στον ιδιωτικό τομέα να υπάρχει 2.000 ευρώ μισθός. Ξέρετε εσείς πάρα πολλούς ανθρώπους που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Υπουργέ, όχι διάλεξη τώρα σαν να είναι Υπουργείο ή η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σας έδωσα διπλάσιο χρόνο.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως και θα υπάρχει για τα εισοδήματα του 2016 επιβάρυνση, αλλά θα είναι δίκαιη και αναλογική και από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Σας άφησα επειδή ήταν ενδιαφέρον το θέμα. Απλά συμπληρώνω ότι δεν είναι μόνο νομικής υποχρέωσης η μη αναδρομικότητα, είναι κυρίως λόγω συνταγματικής υποχρέωσης. Όχι ότι γίνεται και χάρη.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών): Σωστό.