Επιστροφή

Ανακοίνωση Τύπου για την ΕΟΚΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) τίμησε τη χώρα μας επιλέγοντας έναν Έλληνα, τον κ. Γεώργιο Ντάση της ΓΣΕΕ, ως νέο πρόεδρό της για την ομάδα των εργαζομένων.  Η αντικατάστασή του από άλλο εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ θα είχε ως συνέπεια να απολέσει η Ελλάδα το προνόμιο της προεδρίας του θεσμού αυτού. Με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, το Υπουργείο Οικονομικών αποκατέστησε τον κ. Ντάση ως εκπρόσωπο στην ΕΟΚΕ και στηρίζει αυτή την επιλογή.