Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 2015 ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 6€

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό αργυρά συλλεκτικά νομίσματα, κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 6€ με θεματολογία: «2015-ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ