Επιστροφή

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 2015 ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 100€

Το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό χρυσά συλλεκτικά νομίσματα, κοπής 2015 και ονομαστικής αξίας 100€ με θεματολογία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΗΡΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ