Επιστροφή

Παρουσίαση Νομισματικού Προγράμματος 2015

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 και ως εκ τούτου δύναται αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενημέρωση του κοινού. Σημειώνεται ότι η εν λόγω Παρουσίαση είναι δυναμική και θα επικαιροποιείται, κατόπιν συνεννοήσεως, με την πρόοδο του Νομισματικού Προγράμματος.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται όπως προβούν στην ανάρτηση της συνημμένης Παρουσίασης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στα ελληνικά και τα αγγλικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το αριθ. 2/33206/0025/9/6/2015 έγγραφό μας, αυτή θα ενσωματωθεί και στην υπό σχεδίαση σελίδα του Νομισματικού Προγράμματος στο αντίστοιχο πεδίο έτους 2015: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ» - «PRESENTATION».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015