Επιστροφή

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου του Σωματείου ΕΛΒΟ της 02/06/2015

Οι απόψεις, οι αναφορές και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Σωματείο των Εργαζομένων της ΕΛΒΟ στις 2/6/2015 δεν απηχούν ούτε τις απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ούτε τις απόψεις του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Δ. Μάρδα, ούτε των στελεχών του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού που ήρθαν σε επαφή με 2 στελέχη της ΕΛΒΟ στις 29/5/2015 στην Αθήνα, διότι είναι αυθαίρετες και κατ’ ελάχιστον διαστρεβλωμένες.
Πιο συγκεκριμένα:
Α) Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει εκπονήσει κάποιο σχέδιο για την ΕΛΒΟ, διότι το θέμα αφορά συνολικά τη Κυβερνητική Πολιτική στο τομέα της Άμυνας και επομένως περισσότερα από ένα υπουργεία. Αυτό που κληρονόμησε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών είναι μια αλυσιτελής  κατάσταση για το μέλλον της εταιρείας (από τις αρχές του 2014 η ΕΛΒΟ με δικαστική απόφαση τελεί υπό καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης). Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση από την Κυβέρνηση για το μέλλον της εταιρείας. Τα επικαλούμενα από το Δελτίο Τύπου δεν απηχούν λοιπόν ούτε την πραγματικότητα ούτε τις προθέσεις του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης.
Β) Αναφορικά με την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού στις 9/5/2015, ο βαθμός διαστρέβλωσης της πραγματικότητας που επιχειρείται στο Δελτίο Τύπου ξεπερνάει κάθε προαίρεση. Την ίδια ημέρα και ώρα με τη επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ, ο Αναπληρωτής Υπουργός εκπροσωπούσε επίσημα την Κυβέρνηση στον Πολύγυρο Χαλκιδικής για τον εορτασμό της ημέρας λήξης του Β’  Παγκοσμίου Πολέμου, των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού. Κάθε άλλο σχόλιο είναι περιττό.   
Γ) Η πρόσφατη συνάντηση που έγινε με 2 διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (τους κκ. Κατερτζή και Μυλόπουλο και όχι με τους εργαζόμενους) αποσκοπούσε στο να παρασχεθούν περισσότερες και εμπεριστατωμένες διευκρινήσεις από πλευράς του Διευθυντή Πωλήσεων της ΕΛΒΟ κ. Κατερτζή σχετικά με τις λίστες πιθανών έργων που δυνητικά θα μπορούσε να εκτελέσει η ΕΛΒΟ στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, και ήταν αποτέλεσμα αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13/5/2015 από τον κ. Κατερτζή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν από τον κ. Κατερτζή αφορούσαν στα 2 «non-paper» χαρακτηρισμένα έγγραφα του αποστολέα για προγράμματα ενδιαφέροντος της ΕΛΒΟ για το εσωτερικό και το εξωτερικό, έτσι ώστε να εκτιμηθεί κατ’ αρχήν:
• η χρονική ωριμότητα των προγραμμάτων αυτών,
• ο βαθμός στον οποίο έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τυχόν ανάληψη δεσμευτικών από πλευράς πελατών χρηματοδοτήσεων και πιστώσεων για την υλοποίηση των έργων αυτών,
• οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από πλευράς επενδύσεων εκ μέρους της ΕΛΒΟ για να αναλάβει τα έργα αυτά τόσο σε υποδομές όσο και σε χρηματο-οικονομικά εργαλεία, κλπ.
Οι ερωτήσεις αυτές δεν απαντήθηκαν από τον κ. Κατερτζή με συγκεκριμένα γραπτά στοιχεία (π.χ., χρονοδιαγράμματα) και δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα γραπτά  προσύμφωνα (MoUs, NDAs,) και επίσημες γραπτές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος (επίσημα RFI) από πλευράς των ενδιαφερομένων δυνητικών πελατών της ΕΛΒΟ, ούτε για τα προγράμματα ενδιαφέροντος εσωτερικού ούτε για τα προγράμματα ενδιαφέροντος εξωτερικού. Οποιοδήποτε από τα γραπτά αυτά στοιχεία από τη στιγμή που θα υπήρχαν δεν θα υπήρχε κανένας λόγος είτε η Κυβέρνηση είτε το Υπουργείο Οικονομικών να μην τα εξετάσει με απόλυτα θετική διάθεση και ενδιαφέρον για το μέλλον της εταιρείας.
Στη συγκεκριμένη ερώτηση για τις ενδεχόμενες ανάγκες για επενδύσεις ώστε να ανταποκριθεί η εταιρεία στα πιθανά έργα αυτά, ειπώθηκε προφορικά ότι ένας πρόχειρος υπολογισμός θα απαιτούσε 7-8 εκατομμύρια Ευρώ, χωρίς να διασαφηνισθεί που αναφέρονται αυτές οι επενδύσεις. Η ερώτηση αυτή τέθηκε στον κ. Κατερτζή γιατί σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει παρουσιάσει στο Υπουργείο Οικονομικών ο Ειδικός Εκκαθαριστής που έχει αναλάβει την εταιρεία (εκθέσεις ανεξάρτητων εκτιμητών που είχε προσλάβει ο Ειδικός Εκκαθαριστής στο προηγούμενο διάστημα για την αποτίμηση της εταιρείας) ο εξοπλισμός της εταιρείας έχει κριθεί πεπαλαιωμένος και κακοσυντηρημένος και εν πολλοίς απαξιωμένος με βάσει τα σημερινά δεδομένα. Αυτή η ερώτηση αφενός ενόχλησε τον συνομιλητή, αλλά και αφετέρου διαστρεβλώθηκε από το Δελτίο Τύπου του σωματείου, ως θέση του Υπουργείου. Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, ειδικά όταν γίνεται προσπάθεια να αποκτηθεί μια καλύτερη γνώση της ιδιάζουσας κατάστασης της εταιρείας στη σημερινή συγκυρία.
Η προσπάθεια διαστρέβλωσης του λόγου της συνάντησης προκύπτει με άμεσο τρόπο τόσο από  τα ανωτέρω, αλλά και από τα παρακάτω εξίσου σημαντικά και αδιάψευστα στοιχεία:
 πρώτον δεν έγινε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για να γίνει επίπληξη σε μέλη της διοίκησης της ΕΛΒΟ, διότι ο κ. Κατερτζής και ο κ. Μυλόπουλος δεν είναι μέλη της Διοίκησης της εταιρείας, αλλά στελέχη της εταιρείας που κατέχουν πληροφορίες και στοιχεία χρήσιμα για την διαμόρφωση γνώμης για την σημερινή και μελλοντική κατάσταση σε σχέση με υποτιθέμενες προτάσεις συνεργασίας της ΕΛΒΟ με Κρατικούς και Οικονομικούς Φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 δεύτερον, η συνάντηση στο Υπουργείο δεν έγινε με αντικείμενο την οποιαδήποτε συνεργασία της ΕΛΒΟ με Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία, έγινε με την ευκαιρία του ότι ο κ. Κατερτζής θα ήταν τις ημέρες αυτές στην Αθήνα συνοδεύοντας την Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία
 τρίτον, από την συνάντηση που διήρκεσε επί μια εβδομάδα με την Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία δεν υπογράφτηκε προσύμφωνο συνεργασίας (MoU) όπως διατείνεται το Δελτίο Τύπου του Σωματείου, αλλά υπογράφτηκαν τα Πρακτικά της Συνάντησης (MoM) που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΕΛΒΟ από τους παρόντες της συνάντησης. Η υπογραφή του Πρακτικού Συνάντησης ΔΕΝ αποτελεί και δεσμευτική προ-συμφωνία  για κανέναν από τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν.
 Τα Πρακτικά της δεδομένης συνάντησης της 27/5/2015 δεν τα υπογράφει κανείς από τους εκπροσώπους του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που ήταν παρόντες στην συνάντηση, παρόλο που το αντικείμενο της συνάντησης αφορά μεταχειρισμένα οχήματα που θα διατεθούν από το ΥΠΕΘΑ (ο ένας από τους δυνητικούς αντισυμβαλλόμενους). Ο δεύτερος αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με το non-paper που έθεσε στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών ο κ. Κατερτζής, είναι ιδιωτική εταιρεία από τη Σλοβακία η οποία θα μεταφέρει στην ΕΛΒΟ τεχνογνωσία, υλικά και ειδικά εργαλεία για να εκτελέσει το έργο η ΕΛΒΟ, και η οποία επίσης δεν υπογράφει τα Πρακτικά της συνάντησης της 27/5/2015. Για ποιο προ-σύμφωνo λοιπόν γίνεται λόγος όταν λείπουν υπογραφές των κυρίως αντισυμβαλλομένων από τα Πρακτικά της συνάντησης της 27/5/2015; Επιπρόσθετα, ούτε γραπτό Συμφωνητικό Συνεργασίας της ΕΛΒΟ με την Σλοβακική Εταιρεία δεν έθεσε υπόψη του Υπουργείου Οικονομικών το στέλεχος της ΕΛΒΟ.
 Και τέλος, εάν το ειδικό βάρος αυτής της «λεγόμενης» προ-συμφωνίας ήταν τέτοιο που να καθορίσει το μέλλον της εταιρείας, γιατί απουσίαζε ο κατά νόμο υπεύθυνος για να δεσμεύσει  την εταιρεία Ειδικός Εκκαθαριστής;
Οι υπεραπλουστεύσεις του δελτίου τύπου και οι πολιτικές κορώνες που εκτοξεύονται δεν λύνουν τα καυτά προβλήματα της ΕΛΒΟ και δεν ωφελούν κανένα. Όσον αφορά στο τελευταίο ερώτημα που θέτει το δελτίο τύπου σχετικά με την μεταβίβαση της εποπτείας  της εταιρείας σ   το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί από το υπουργείο Οικονομικών.