Επιστροφή

Σε δημόσια διαβούλευση το «Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης»

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως από σήμερα 27/05/2015 έως και την Παρασκευή 05/06/2015 θα είναι διαθέσιμες για δημόσια διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minfin/?p=5100 οι προτεινόμενες διατάξεις για το «Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης». Τα σχόλια πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων θα μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα.