Επιστροφή

Σχετικά με δημοσιεύματα ειδησεογραφικών πρακτορείων


Σημερινά δημοσιεύματα ειδησεογραφικών  πρακτορείων που αναφέρονται στα  ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου θεωρούνται  ανυπόστατα και διαψεύδονται με κατηγορηματικό τρόπο.