Επιστροφή

Σχετικά με δημοσιεύματα και δηλώσεις για «καταστροφή εγγράφων και στοιχείων του ΣΔΟΕ»

Σε σχέση με δημοσιεύματα και δηλώσεις για «καταστροφή εγγράφων και στοιχείων του ΣΔΟΕ» το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:
1. Η αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ (Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Διεύθυνση Σχεδιασμού Ερευνών) σταθερά περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων που δεν διατηρεί ο αρμόδιος Υπουργός. Η σχετική αρμοδιότητα μεταβιβαζόταν παγίως στα όργανα της διοίκησης (βλ. την απόφαση υπ’αρ. 10536/ΔΙΟΕ 291, ΦΕΚ 302 Β’ [13-3-2006]). Σημειώνεται ότι τα έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι διοικητικού χαρακτήρα και δεν αναφέρονται σε ελέγχους.
2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας κατέστη αναγκαίο να επαναληφθεί λόγω της θέσης σε ισχύ του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Οικονομικών (29-10-2014) και της νέας απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό (13-11-2014). Κατόπιν τούτου, η σχετική αρμοδιότητα μεταβιβάσθηκε στον Ειδικό Γραμματέα του ΣΔΟΕ μετά όμως από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
3. Είναι αυτονόητο ότι οι προϋποθέσεις διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων διέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.δ. 162/1979 και π.δ. 276/2000) και δεν μεταβάλλονται κατά κανέναν τρόπο από τη μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας.
Αντίθετες ερμηνείες που δίνονται είναι παντελώς αυθαίρετες, αβάσιμες και παραπλανητικές.
Ως εκ τούτου είναι φανερό ότι η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κυρίου Γελαλή είναι αβάσιμη και αστήρικτη και έγινε μόνο για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και για λόγους εντυπώσεων.