Επιστροφή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπουργείου Οικονομικών - e-Παράβολο on-line

Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου άμεσα διαθέσιμη (e-Παράβολο on-line) μετά την πληρωμή του.

Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου είναι πλέον άμεσα διαθέσιμη (e-Παράβολο on-line) μετά την πληρωμή του. Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου «e-παράβολο» του Υπουργείου Οικονομικών υπερέβη τα 1.200.000 e-παράβολα σε διάστημα δέκα μηνών παραγωγικής λειτουργίας. Τα ηλεκτρονικά παράβολα είναι πλέον διαθέσιμα για άμεση χρήση, την ίδια στιγμή, αμέσως μετά την πληρωμή τους από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες ΑLPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υποστηρίζουν την άμεση (on-line) πληρωμή του παραβόλου, οπότε ο συναλλασσόμενος δύναται άμεσα να αξιοποιήσει το e-παράβολο στον φορέα, για τον οποίο έχει εκδοθεί. Σύντομα η on-line πληρωμή θα υποστηριχθεί και από άλλες Ελληνικές Τράπεζες.
Η άμεση (on-line) πληρωμή έχει αρχίσει από τις 5 Νοεμβρίου 2014 και ήδη έχουν πληρωθεί περισσότερα από 30.000 ηλεκτρονικά παράβολα.
Επιπλέον, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πληρωμής των e-παραβόλων με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 67.000 ηλεκτρονικές πληρωμές παραβόλων.
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το πλήθος των e-παραβόλων και τα ποσά των πληρωμών  ανά μήνα, όπου φαίνεται ότι κατά μέσον όρον πλέον εκδίδονται, μηνιαίως, περί τα 150.000 ηλεκτρονικά παράβολα και ότι το μέσο ύψος των πληρωμών, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, υπερβαίνει τα 10.000.000 €.