Επιστροφή

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών σε επίκαιρη ερώτηση

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μαρκογιαννάκη,  σχετικά με την παραχώρηση κτιρίου για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων

Πρωτολογία

Κύριε  Αντιπρόεδρε,

Η επίκαιρη ερώτησή σας, πράγματι, αναδεικνύει το γενικότερο ζήτημα της στέγασης των δημόσιων υπηρεσιών.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και της σχετικής ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: το Τελωνείο Χανίων στεγάζεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, σε διώροφο δημόσιο ακίνητο συνολικής επιφανείας 600 τ.μ και απασχολεί συνολικά δεκαεννέα (19) υπαλλήλους οι οποίο ωστόσο αναμένεται να αυξηθούν εν όψει της αναδιοργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών.

Το Λιμεναρχείο Χανίων στεγάζεται σήμερα σε παρακείμενο διώροφο ακίνητο και συγκεκριμένα στον πρώτο όροφο αυτού. Ο ισόγειος χώρος του κτιρίου χρησιμοποιείται ως αποθήκη από το Τελωνείο για τα υποκείμενα σε δασμούς και φόρους εμπορεύματα και για τα κατασχεμένα.

Βέβαια αυτά είναι η πληροφόρηση που έχω από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εσείς κύριε Αντιπρόεδρε ξέρετε πολύ καλύτερα τον χώρο αυτό και μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία αυτά.

Είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως είπατε, να απαιτείται ορθολογικότερη αξιοποίηση των εν λόγω δημόσιων ακινήτων προς τη βελτίωση τόσο της λειτουργικότητας των υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτά, όσο και των πολιτών και επαγγελματιών.

Πρέπει να επισημάνω όμως κάτι. Όπως προανέφερα, τα εν λόγω ακίνητα βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και συνεπώς σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία αρμόδιος φορέας διαχείρισης τους είναι το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.

Συνεπώς η αρμοδιότητα για την παραχώρηση των ακινήτων ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο και οι όποιες ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με αυτό.

Γενικότερα πάντως, οι Υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Οικονομικών, μερίμνησαν άμεσα μόλις τέθηκε στην κρίση τους το θέμα της καλύτερης χρήσης των εν λόγω κτιρίων, για την εξεύρεση λύσης προς την κατεύθυνση αυτή.

Η αρμόδια κτηματική υπηρεσία προέβη σε αυτοψία και γνωμοδότησε σχετικά για το ενώ λόγω θέμα, ενώ και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης επεξεργάστηκε εναλλακτικές λύσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος του Λιμεναρχείου Χανίων.

Πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι, σε συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους, να πραγματοποιηθεί η καλύτερη κατανομή χώρου, με τρόπο που:

  • Δεν θα προκαλέσει μεγάλη δαπάνη,
  • Θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των Δημόσιων Υπηρεσιών και
  • Δεν θα υποβιβάζει το κρίσιμο για τα δημόσια έσοδα ελεγκτικό έργο του Τελωνείου Χανίων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Δευτερολογία

Κύριε Αντιπρόεδρε,

Νομίζω όλοι συμφωνούμε με αυτά που είπατε, κανένας δεν διαφωνεί.

Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών είναι σε συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση και πιστεύω ότι θα την βρούμε.

Το θέμα της διάθεσης κάποιων από τους χώρους που αξιοποιεί το Τελωνείο ενδεχομένως να είναι υπό προϋποθέσεις εφικτό αλλά έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες, που θα ήθελα να αναφέρω.

Ενδεικτικά να σας πω ότι στην Τελωνειακή Υπηρεσία έχει εγκατασταθεί το σύγχρονο πληροφοριακό Σύστημα  ICISnet.

Μια ευρεία μετακόμιση της υπηρεσίας θα απαιτούσε μετεγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος που κρίνεται ιδιαιτέρως ακριβή.

Επιπλέον μια μετακόμιση του Τελωνείου ενδεχομένως να απαιτεί τον επανακαθορισμό του τελωνειακού περίβολου μέσα στον οποίο  διεξάγεται ο τελωνειακός έλεγχος. Ο χώρος αυτός έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.

Αλλά και οι αποθηκευτικοί και λοιποί χώροι του Τελωνείου όπου εκτελωνίζονται τα προϊόντα είναι κρίσιμες υποδομές για την αποστολή της τελωνειακής υπηρεσίας.

Θα συμφωνήσω μαζί σας όμως στο γεγονός ότι η συνεργασία ανάμεσα στους δημόσιους φορείς πρέπει να βελτιωθεί. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ένα πρωταρχικό στόχο που δεν είναι άλλος από την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Για αυτό νομίζω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή στο θέμα που θίξατε. Ήδη έχουν δοθεί οι σχετικές κατευθύνσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Με αφορμή αυτά όμως θέλω να πω ότι από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών καταβάλλεται γενικότερα η προσπάθεια στο πεδίο της στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές εξοικονομήσεις, όπως και εσείς αναφέρατε.

Αυτό είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία.

Στο Υπουργείο Οικονομικών εμπίπτει η αρμοδιότητα για τη στέγαση ακινήτων όλων των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, δηλαδή της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ανεξάρτητων Αρχών.

Νομίζω ότι η ευρεία αναδιοργάνωση των Υπουργείων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, και σε οικονομικότερη, αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των δημόσιων ή μισθωμένων κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς αλλά και να ακούσει τις απόψεις των Βουλευτών και των τοπικών κοινωνιών που έχουν καλύτερη εικόνα για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών των περιοχών τους.

Σας ευχαριστώ.