Επιστροφή

Ανακοίνωση Ίδρυμα Σπ. Χαροκόπου

Ίδρυμα Σπ. Χαροκόπου και Ευαν. Χαροκόπου – Πετρούτση

Ακαδημίας 4, Αθήνα, Τ.Κ. 10671 

Τηλ: 2103611711

Fax: 2103609182

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα με την επωνυμία "Ίδρυμα Σπ. Χαροκόπου και Ευαν. Χαροκόπου – Πετρούτση", που εδρεύει στην Aθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι διαθέτει προς μίσθωση και θα δέχεται κλειστές έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση πέντε (5) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, στην επί της οδού Ακαδημίας 4 πολυκατοικία ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, και των οποίων η περιγραφή, με το αντίστοιχο προεκτιμηθέν μίσθωμα, έχει ως εξής:

- Ισόγειο κατάστημα αποτελούμενο από έναν κυρίως χώρο 70 τ.μ. πλέον ή έλαττον κι έναν υπόγειο χώρο 40 τ.μ. πλέον ή έλαττον. Το κατάστημα χρήζει περιορισμένων επισκευών και ανακαίνισης. Την ανακαίνιση θα αναλάβει να πραγματοποιήσει ο μισθωτής με δαπάνη κι επιμέλειά του. Το προεκτιμηθέν μίσθωμα είναι 2.000 ευρώ.

- Ισόγειο διαμέρισμα επιφανείας 180 τ.μ. αποτελούμενο από τρεις (3) κυρίως χώρους. Το διαμέρισμα χρήζει περιορισμένων εργασιών αποπεράτωσης ανακαίνισης. Τις εργασίες θα αναλάβει να πραγματοποιήσει ο μισθωτής με δαπάνη κι επιμέλειά του. Το προεκτιμηθέν μίσθωμα είναι 1.200 ευρώ.

- Διαμέρισμα α΄ ορόφου επιφανείας 307 τ.μ. αποτελούμενο από έξι (6) κυρίως δωμάτια, δύο (2) λουτρά, κουζίνα και βοηθητικούς χώρους. Το διαμέρισμα χρήζει εκτεταμένων επισκευών και ανακαίνισης. Την ανακαίνιση θα αναλάβει να πραγματοποιήσει ο μισθωτής με δαπάνη κι επιμέλειά του. Το προεκτιμηθέν μίσθωμα είναι 2.000 ευρώ.

- Έτερο διαμέρισμα α΄ ορόφου επιφανείας 307 τ.μ. αποτελούμενο από έξι (6) κυρίως δωμάτια, δύο (2) λουτρά, κουζίνα και βοηθητικούς χώρους. Το διαμέρισμα χρήζει εκτεταμένων επισκευών και ανακαίνισης. Την ανακαίνιση θα αναλάβει να πραγματοποιήσει ο μισθωτής με δαπάνη κι επιμέλειά του. Το προεκτιμηθέν μίσθωμα είναι 1.500 ευρώ.

- Οροφοδιαμέρισμα β΄ ορόφου επιφανείας 614 τ.μ., δυνάμενο να μισθωθεί είτε ενιαίο είτε χωριστά ως δύο διαμερίσματα των 307 τ.μ. έκαστο. Το όλο οροφοδιαμέρισμα είναι αποτελούμενο από έξι (6) κυρίως δωμάτια, δύο (2) λουτρά, κουζίνα και βοηθητικούς χώρους. Το προεκτιμηθέν μίσθωμα είναι 5.500 ευρώ.

Τα προσφερόμενα ακίνητα μπορούν να μισθωθούν όλα μαζί ή και χωριστά το καθένα.

Η μίσθωση εκάστου ακινήτου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Δεκτές μόνο έγγραφες προσφορές, οι οποίες θα υποβάλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Ιδρύματος (Ακαδημίας 4, Αθήνα) μέχρι 20 Νοεμβρίου 2014.

Πληροφορίες: 2103611711

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος