Επιστροφή

Συνεδρίαση Euro Working Group - Εκταμίευση δόσης 1 δισ. ευρώ

Σήμερα, 13/08/2014, το Euro Working Group εισηγήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού  Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε την εκταμίευση της δόσης των € 1 δισ., μετά από ενδελεχή επισκόπηση και αξιολόγηση των συμφωνημένων προαπαιτούμενων ενεργειών.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη μετά την νομοθέτηση από την ελληνική κυβέρνηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με μεγάλες και μακροπρόθεσμες ωφέλειες για την ελληνική οικονομία.

Ενδεικτικά, μεταξύ των ενεργειών συμπεριλαμβάνεται η νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, η διασφάλιση της βιωσιμότητας των επικουρικών ταμείων, η οριοθέτηση του αιγιαλού για την προστασία του από καταπατήσεις και η μείωση του κόστους το οποίο επιφέρει η γραφειοκρατία στην επιχειρηματικότητα.

Η εφαρμογή τέτοιου εύρους μεταρρυθμίσεων-τομών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα αποτελεί επίτευγμα σε ευρωπαϊκή κλίμακα.