Επιστροφή

Ανακοίνωση Τύπου για την αγορά ελληνικών ομολόγων

Xθες έγινε ένα ακόμη βήμα προς την ομαλοποίηση της αγοράς ελληνικών ομολόγων. Η Ελληνική Δημοκρατία προσκάλεσε τους επενδυτές σε πράξη ανταλλαγής 3μηνων και 6μηνων εντόκων έναντι 3ετών και 5ετών ομολόγων για αρχικό ποσό 1 δισ. ευρώ και σε επίπεδα αποδόσεων χαμηλότερα από εκείνα στα οποία εκδόθηκαν. Η πρόσκληση βρήκε ουσιαστική ανταπόκριση καθώς προσφέρθηκαν πάνω από 1,6 δισ. ευρώ. Οι  στόχοι της συναλλαγής επετεύχθησαν εξ ολοκλήρου καθώς:

1)  Μεταφέρθηκε χρέος από τα εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια σε μεσοπρόθεσμες εκδόσεις αφαιρώντας πίεση από την αναχρηματοδότηση του Δημοσίου εν μέσω πτώσης των αποδόσεων.

2)   Μειώθηκε το stock  των εντόκων σε κυκλοφορία από 15 δισ. σε 13,4 δισ. Κατά συνέπεια καθίσταται δυνατή η έκδοση  εντόκων 18μηνης διάρκειας  η οποία καλύπτει ένα κενό της ελληνικής  καμπύλης επιτοκίων και απευθύνεται σε μια κατηγορία επενδυτών που αναζητούν αποδόσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.  Η έκδοση 18μηνου θα επιτρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο  να προσδώσει αποδόσεις  καταθετικού προϊόντος στα 3μηνα και 6μηνα που αποτελούν και το μεγαλύτερο όγκο εντόκων ρίχνοντας περαιτέρω το κόστος τους. Κατ αυτόν τον τρόπο αυτή η διαχειριστική πράξη θα έχει δημοσιονομικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο σε ορίζοντα εξαμήνου.

3)   Δίνεται  η δυνατότητα στις ελληνικές  τράπεζες να λάβουν ενεργό μέρος  στην αγορά ομολόγων ελληνικού δημοσίου που προσελκύει όλο και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση της αγοράς καθώς στις άλλες χώρες της περιφέρειας,  η συμμετοχή των εγχώριων πιστωτικών οργανισμών στις αγορές ομολόγων υπερβαίνει το 30%. Η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών θα προσδώσει στην αγορά ομολόγων μεγαλύτερη ρευστότητα καθιστώντας την πιο λειτουργική, συμπιέζοντας το κόστος των συναλλαγών και προσελκύοντας  περισσότερους επενδυτές.