Επιστροφή

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Dr. Werner Hoyer.

Δελτίο Τύπου

Αγαπητέ κύριε Werner Hoyer, 
Αξιότιμε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω, και πάλι, στην Ελλάδα.
Σας καλωσορίζω με αφορμή τη σημερινή υπογραφή τριών δανειακών συμβάσεων, για τις οποίες το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου.
Συγκεκριμένα, οι δύο από τις τρεις συμβάσεις, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφορούν τη συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας με την ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων στον γεωργικό και αγροδιατροφικό κλάδο, καθώς και στον κλάδο της βιο-οικονομίας.
Η γρήγορη κινητοποίηση της Πολιτείας, της ΕΤΕπ και των δύο ελληνικών τραπεζών είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να λάβει το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο στήριξης στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος της ΕΤΕπ για την αγροτική ανάπτυξη. 
Η τρίτη δανειακή σύμβαση, ύψους 100 εκατ. ευρώ, που υπογράφεται με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο στήριξης του επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), έχει ως στόχο την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος.
Επιβεβαιώνεται έτσι, για ακόμη μία φορά, ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη στήριξη καίριων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, τόσο με την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία όσο και με την προώθηση επενδυτικών σχεδίων. 
Αποτελεί κεντρική προτεραιότητά μας, ως Υπουργείου Οικονομικών, να συνεχίσουμε να συμβάλουμε, από κοινού με την ΕΤΕπ και σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην αύξηση των επενδύσεων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ώστε να καλυφθεί η μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα της τελευταίας δεκαετίας. 
Η υπερκάλυψη του επενδυτικού κενού αποτελεί για εμάς τον βασικό πυλώνα προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός και διατηρήσιμος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, να δημιουργηθούν νέες, καλές θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή.

Αγαπητέ κύριε Hoyer, 
Η συνεργασία μας αυτή αποκτά σήμερα επιπρόσθετη σημασία στο πλαίσιο της από κοινού επιδίωξής μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις που έρχονται. 
Η Ελλάδα μεταβαίνει ταχύτατα σε μια νέα εποχή.
Μία εποχή βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η χώρα υιοθέτησε το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
Έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους και έχουμε δεσμευτεί για πλήρη αποδέσμευση από τον λιγνίτη έως το 2028, με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο. 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαθέτει μοναδική τεχνική και χρηματοδοτική εμπειρία στον τομέα της δράσης για το κλίμα ανά την υφήλιο.
Μαζί μπορούμε να επικεντρωθούμε στη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απολιγνιτοποίηση και την αλλαγή του ενεργειακού μίγματος υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών, για την ενίσχυση γεωγραφικών περιοχών που θα πληγούν από το κόστος της μετάβασης, για την αποτελεσματική διασύνδεση της νησιωτικής χώρας, για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Η παρουσία της Ελλάδας, ως μέλους του πυρήνα της ενωμένης Ευρώπης, είναι ενεργή, δημιουργική και δυναμική.
Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας της Ευρώπης για την υλοποίηση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, θα συνεχίσει και θα διευρύνει τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα στη χώρα μας. 
Οι δανειακές συμβάσεις που θα υπογράψουμε εντός του έτους με την ΕΤΕπ, συνολικά μπορούν να ξεπεράσουν τα 3,1 δισ. ευρώ, και να λειτουργήσουν ως όχημα για την επίτευξη των αναπτυξιακών επιδιώξεών μας.
Για ακόμα μια φορά λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την εξαίρετη συνεργασία που το Υπουργείο Οικονομικών έχει με την ΕΤΕπ, με βασικό κοινό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας της Ελλάδας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ