Επιστροφή

Τηλεδιάσκεψη για τον σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου

 

Τηλεδιάσκεψη για τον σχεδιασμό της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου στη μετά την υγειονομική κρίση περίοδο, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργο Ζαββό.

 

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι ακόλουθοι επικεφαλής θεσμικών φορέων της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς: η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κα Βασιλική Λαζαράκου, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ κ. Ευθύμιος Βιδάλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών κ. Αθανάσιος Κουλορίδας, ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ κ. Σπυρίδων Κυρίτσης, ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. Θεοφάνης Μυλωνάς και ο πρόεδρος του ΣΕΠΕΥ κ. Γιάννης Πολυχρονίου.

 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς υπό το πρίσμα της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στην Κεφαλαιαγορά ως καίριο μοχλό ανάπτυξης της χώρας, ενόψει και των σημαντικών ευρωπαϊκών εξελίξεων στο πεδίο της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών στη μετά-Brexit περίοδο. Συζητήθηκαν τρόποι προσέλκυσης νέων επενδυτών, η εισαγωγή νέων εταιριών στο Χρηματιστήριο, η άντληση κεφαλαίων με στόχο ιδιαιτέρως τη βιώσιμη («πράσινη») ανάπτυξη και το «πράσινο ομόλογο», η προώθηση της εξωστρέφειας της Κεφαλαιαγοράς, και η ενίσχυση της παιδείας επί του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων μέχρι τα τέλη Ιουλίου.