Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Ζαββού στην Ολομέλεια της Βουλής

Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Γιώργου Ζαββού, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη  μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» στις 24/6/2020.

 

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η Κυβέρνηση παραμένοντας συνεπής στις δεσμεύσεις της έχει φέρει προς συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων.

Θα ήθελα να κάνω μία μικρή αναδρομή στην ιστορία, αλλά και το πλαίσιο. Ένα γνωστό σημείο είναι ότι τον Δεκέμβριο του 2006 η Επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ απένειμε αυτή τη μεγάλη τιμή στο Δόκτορα Γιούνους για ένα πραγματικά μεγάλο εγχείρημα το οποίο είχε εφαρμοστεί σε μη αναπτυγμένες κοινωνίες βγάζοντας ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού από τη φτώχεια και δίνοντας δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισμό.

Στα ευρωπαϊκά πλαίσια, ιδιαίτερα σε μία Ευρώπη που χτυπήθηκε από δύο απανωτές κρίσεις, την κρίση της ευρωζώνης και την πιο πρόσφατη κρίση, υπάρχει ήδη μία εμπειρία η οποία έχει αποτυπωθεί στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, αλλά υπάρχει και μία εμπειρία από τις εφαρμοσμένες πρακτικές σε αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, θα έλεγα ότι και σε ελληνικό επίπεδο υπάρχει μία πολιτική και διοικητική συνέχεια με αυτό το νομοσχέδιο, στο οποίο ήδη ανιχνεύουμε τις πρώτες ιδέες στην Κυβέρνηση του 2013. Η προηγούμενη κυβέρνηση το συζήτησε και το έφερε σε διαβούλευση και εμείς το φέρνουμε στη Βουλή. Παράλληλα, μιλάω για διοικητική συνέχεια, δεδομένου ότι οι ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής που εργάστηκαν τότε, συνέχισαν να λειτουργούν και να επεξεργάζονται το νομοσχέδιο και τώρα.

Ξέρουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι κρίσεις, και ιδιαίτερα οι τελευταίες, πλήττουν κυρίως το κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή το ανθρώπινο, το οικονομικό και το φυσικό, και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρην οφθαλμού. Χρειάζεται να αντιδράσουμε, χρειάζεται να σκεφτούμε, χρειάζεται να σχεδιάσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που να ανταποκρίνονται στις πρωτοφανείς ανακατατάξεις της παγκόσμιας οικονομίας. Το ταρακούνημα των δομών το οποίο παραπέμπει και στην ανάγκη της πρωτογενούς λειτουργίας της πολιτικής, δηλαδή ακριβώς σε εκείνη την ανάγκη θέσμισης ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου που να εδράζεται στις δυναμικές συνέργειες που μπορεί να προσφέρουν οι τρεις γνωστοί πυλώνες, το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία. Ακριβώς σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο που κοιτάει στο μέλλον εντάσσεται και η πρόταση της Κυβέρνησης για το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που στις συζητήσεις που έγιναν τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι επικρότησαν στη μεγάλη, στην ολική, θα έλεγα, πλειοψηφία τους οι κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι απαιτούν σχεδόν άμεσα την εφαρμογή του.

Επίσης, με χαρά χαιρετίζουμε τη μεγάλη σύγκλιση απόψεων, την πηγαία και πραγματική ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με την πλειοψηφία των κομμάτων, όπου είδατε μία Κυβέρνηση ανοιχτή, μία Κυβέρνηση που ακούει, που διαβουλεύεται και βελτιώνει μαζί με όλη την κοινή σοφία που αποτυπώνεται σε αυτό το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που έρχεται να δώσει ρευστότητα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και σε όλους αυτούς που ταλαιπωρεί και ταλανίζει η τοκογλυφία, δηλαδή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που θα ήθελαν να ξεκινήσουν μία επιχείρηση, όπως ο φοιτητής ή η γυναίκα. Δεν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί ένα νέο εργαλείο επιδοτήσεων. Αντίθετα, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο συντείνει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δίνοντας μία ανάσα ρευστότητας σ’ εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Θα ήθελα να συνοψίσω τους μεγάλους άξονες του νομοσχεδίου. Πρώτον, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του. Αναφέρομαι σε δύο: Για την παροχή των μικροχρηματοδοτήσεων δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις. Δεύτερον, παρέχονται υποχρεωτικά και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τι θέλουμε να αποφύγουμε; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες; Είναι ένα σύστημα που δεν πρόκειται να δημιουργήσει και δεν θέλουμε να δημιουργήσει νέα κατηγορία κακοπληρωτών, ούτε να δώσει τη δυνατότητα, όπως είπαν διάφοροι, σε ύποπτα στοιχεία, με το πρόσχημα των μικροχρηματοδοτήσεων, να παρεισφρήσουν στην αγορά. Υπάρχει μια αναζήτηση ενός σημείου ισορροπίας στο οποίο θα έχουμε από τη μία μεριά, ένα ευέλικτο σχήμα και από την άλλη μεριά, ένα σχήμα το οποίο θα διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο.

Πώς θα διασφαλίζεται αυτός ο αυστηρός έλεγχος; Με πέντε τρόπους. Πρώτον, η αδειοδότηση και η εποπτεία γίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τους λόγους στους οποίους προαναφέρθηκαν πολλοί. Δεύτερο κομβικό σημείο είναι η πλήρης εφαρμογή των κανόνων περί ξεπλύματος χρήματος, στους οποίους θα επανέλθω. Τρίτον, υπάρχουν πλήρεις κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι επιβάλλονται στους παρόχους, ώστε να υπάρχει ακρίβεια και σαφήνεια όσον αφορά το κόστος των χρεώσεων. Τέταρτον, υπάρχει μία δομή εταιρικής διακυβέρνησης. Πέμπτον, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών.

Θα ήθελα να σταματήσω σε δύο μόνο σημεία, τα οποία αξίζουν νομίζω μεγαλύτερης επεξήγησης. Πώς εφαρμόζεται ο έλεγχος κατά του ξεπλύματος; Πρώτον, προβλέπεται η ύπαρξη διαδικασιών ελέγχου για την αδειοδότηση. Δεύτερον, υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας αν το ίδρυμα χρησιμοποιείται ως μέσο ξεπλύματος χρήματος. Τρίτον, τροποποιήσαμε τον νόμο 4557/2018, για να καταστούν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υπόχρεα πρόσωπα που υπάγονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εφαρμογή του νόμου περί ξεπλύματος. Τέταρτον, έχουμε κάνει νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να είναι πολύ πιο σαφής η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τι πλαίσιο υπάρχει για την εταιρική διακυβέρνηση; Πρώτον, τα δύο πρόσωπα που ορίζονται ως υπεύθυνα για την τήρηση στρατηγικής του ιδρύματος πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή ισοδύναμη πείρα στο χρηματοπιστωτικό, επιχειρηματικό ή νομικό τομέα ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. Δεύτερον, το ίδρυμα οφείλει να έχει οργανωτική δομή. Τρίτον, το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει επιχειρηματικό σχέδιο. Τέταρτον, το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Πέμπτον, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχουν, πριν τη χορήγηση κάθε μορφής χρηματοδότησης, αν τηρείται ο σκοπός αυτής και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου. Υπάρχει, όπως προαναφέρθηκε, η δυνατότητα συμμετοχής των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων σε προγράμματα χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων με συνεπένδυση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως είπαμε, η Κυβέρνηση ακούγοντας τους φορείς και τα πολιτικά κόμματα, έχει προβεί σε μία σειρά τροποποιήσεων. Ποιες είναι αυτές: Πρώτον, δώσαμε τη δυνατότητα να μπορούν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων να λειτουργούν ως κεφαλαιουχικές αλλά και ως αστικές εταιρείες ειδικού σκοπού, ώστε να επιτρέψουμε σε περισσότερα ιδρύματα να μπουν σε αυτή τη λειτουργία. Μειώσαμε το αρχικό κεφάλαιο των ιδρυμάτων από 400.000 ευρώ σε 250.000 ευρώ. Προσθέσαμε στους δικαιούχους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν μικροχρηματοδότηση, τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τέταρτον, δεσμευτήκαμε για την υποβολή ετήσιας έκθεσης στη Βουλή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε το πλαίσιο λειτουργίας και να προτείνετε, αν θέλετε, και βελτιώσεις.

Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο θίξατε -κάλεσα την Εθνική Αντιπροσωπεία και πάλι σήμερα να καταθέσει απόψεις-, είναι το θέμα του ορίου του επιτοκίου. Έχουμε ορισμένες ιδέες, αλλά περιμένουμε ακόμα από εσάς κάποιες συγκεκριμένες ιδέες. Παραδείγματος χάριν, θα θέλατε να πάρουμε ως σημείο αναφοράς το Euribor, το οποίο είναι σήμερα αρνητικό και να πούμε συν δέκα μονάδες βάσης; Να βάλουμε, δηλαδή, ένα τέτοιο πλαφόν; Ρίχνω μία ιδέα, την οποία μπορούμε και να συζητήσουμε. Όμως, επ’ αυτού θέλουμε πραγματικές και συγκεκριμένες προτάσεις.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σχόλια τα οποία έκαναν προλαλήσαντες Βουλευτές. Πρώτον, για τις μεταβατικές διατάξεις. Νομίζω ότι ο κ. Κατρίνης έκανε αυτές τις παρατηρήσεις. Τι γίνεται στο μεταβατικό στάδιο της εφαρμογής του νόμου; Προβλέπουμε ότι οι εταιρείες που έχουν λάβει ήδη πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σήμερα δραστηριοποιούνται μέσω τραπεζών στις μικροχρηματοδοτήσεις, μπορούν για δύο χρόνια να λειτουργούν ως ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων χωρίς άδεια, αλλά με γνωστοποίηση και καταχώρηση στα οικεία μητρώα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Γιατί; Διότι ανταποκριθήκαμε στις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και καταθέτουμε νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να διασφαλιστεί: Πρώτον, η μεταβατική αυτή διάταξη να αφορά εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη έδρα στην Ελλάδα. Δεύτερον, οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να καταβάλουν το προβλεπόμενο αρχικό κεφάλαιο. Έτσι, θα υπάρχει εξαρχής ένας έλεγχος προέλευσης των πόρων.

Το δεύτερο σημείο το οποίο έθιξαν οι προλαλήσαντες αφορά τη δυνατότητα ελέγχου ειδικών ομάδων, παραδείγματος χάριν μεταναστών, ιδίως παρανόμων κ.λπ.. Ως προς αυτό έχω να σημειώσω τα παρακάτω: Πρώτον, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων δεν υποχρεούνται να δίνουν μικροχρηματοδοτήσεις σε όποιον ζητήσει. Οφείλουν να αξιολογήσουν κάθε αίτημα. Δεύτερον, κατά την εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών, οι δικαιούχοι, δηλαδή αυτοί που είναι αιτούντες, ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση. Εκτός αυτού, η νομοθεσία, όπως γνωρίζετε, προβλέπει ποιοι είναι ευάλωτοι.

Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα στέρεο πλέγμα διατάξεων για τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος, ειδικά για τις ΜΚΟ και ελπίζουμε εντός του Ιουλίου να καταθέσουμε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της πέμπτης Οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπου υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, προκειμένου να αποτραπεί η χρήση των ΜΚΟ ως οχήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή οχήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Άρα, δεν νομίζουμε ότι πρέπει να υφίσταται καμία αμφιβολία ως προς τις σχετικές αυτές διατάξεις.

Θα ήθελα εδώ να απαντήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις του κ. Μαμουλάκη, του Εισηγητή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που αφορούν την πολιτική καταλληλότητας (fit and proper) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ιδρυμάτων. Θέλω να πω γιατί βάζουμε το όριο του 20% στις ειδικές συμμετοχές. Όπως ξέρετε, στην τραπεζική νομοθεσία συνήθως το όριο είναι 25%, αλλά εκεί μιλάμε για τράπεζες. Υπάρχουν όρια για τις ειδικές πλειοψηφίες 33%, 50% κ.λπ.. Εμείς θεωρήσαμε σκόπιμο ότι το 20% αποτελεί ένα κομβικό ποσοστό για να διασφαλιστεί ο επαρκής έλεγχος του ιδρύματος. Για τα επιτόκια που μιλήσατε, σας είπα ότι περιμένουμε ακόμα συγκεκριμένες διατάξεις, γιατί όπως θα θυμάστε καλά και στο νομοσχέδιο το οποίο είχε βγάλει στη διαβούλευση η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη, αν θέλετε, νύξη περί ορίου του επιτοκίου. Οπότε αν υπάρχει εδώ μέσα κάποια άποψη, είμαστε έτοιμοι να τη συζητήσουμε.

Το τρίτο αφορά την παροχή δυνατότητας συμμετοχής στην παροχή χρηματοδοτήσεων στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα επιμελητήρια. Και εκεί, αν θέλετε, κάνουμε μία σημαντική κίνηση διεύρυνσης, όπου λέμε ναι μεν μπορούν να χορηγούν μικροπιστώσεις, υπό την βασική όμως προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους θα φτάνει μόνο μέχρι το 60%. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να υπάρχει ιδιωτική συγχρηματοδότηση για το 40%.

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι με αυτή τη σημαντική και ουσιαστική συζήτηση, η Κυβέρνηση φέρνει, μετά τον «Ηρακλή» που ψηφίστηκε την προηγούμενη χρονιά, ένα σημαντικό, θα έλεγα, στρατηγικής σημασίας νομοσχέδιο. Όσο για τον Ηρακλή είναι ένα σχήμα το οποίο διαπραγματευτήκαμε, υιοθετήσαμε και λειτουργεί με πλήρη επιτυχία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επομένως μία πολύ σημαντική δυνατότητα μείωσης των «κόκκινων» δανείων μεσοπρόθεσμα, δηλαδή του πιο τοξικού προβλήματος της ελληνικής οικονομίας.

Ειπώθηκαν διάφορα για την εγγύηση του «Ηρακλή». Να θυμίσω και πάλι στους συναδέλφους που ήταν εδώ και στην ψήφιση του νομοσχεδίου, ότι οι εγγυήσεις δεν είναι χρηματοδοτήσεις. Πρόκειται για εγγύηση, για την οποία πληρώνουν προμήθεια οι ίδιες οι τράπεζες, όπως θα πλήρωναν σε οποιονδήποτε ιδιώτη.

Δεύτερον, φέρνουμε το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις αυτή τη στιγμή, το οποίο σηματοδοτεί την κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης ιδιαίτερα σ’ αυτή τη συγκυρία.

Τρίτον, τις επόμενες μέρες η Κυβέρνηση θα φέρει το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση για να μην παρουσιαστούν και πάλι φαινόμενα όπως η Folli-Follie. Γιατί, όπως είπαμε, θέλουμε να θωρακίσουμε το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από τέτοια φαινόμενα, ώστε να έχει τη δυνατότητα, αφενός μεν ο επενδύων πολίτης και αφετέρου οι ξένοι επενδυτές, να είναι σίγουροι για τις επενδύσεις τους.

Το τέταρτο σημείο που προανέφερα είναι ότι εντός του Ιουλίου, ελπίζουμε, θα φέρουμε προς ψήφιση και το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, το οποίο εκσυγχρονίζει το παρόν πλαίσιο με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Κύριε Πρόεδρε, μέσα σε έναν χρόνο η Κυβέρνηση έκανε πολύ περισσότερα στον τραπεζικό τομέα απ’ ό,τι έχει υποσχεθεί. Παρά τη σημαντική αυτή κρίση δείξαμε ότι είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις, θα έλεγα, στις θεσμικές αλλά και στις δομικές προκλήσεις. Ξέρουμε ότι δεν μπορούν όλα να λυθούν διά μαγείας. Επιτείνουμε αν θέλετε την πίεση και στον τραπεζικό τομέα σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή ώστε να μπορέσει να διαδραματίσει τον ρόλο του ως πραγματικός αγωγός χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, στους μικρομεσαίους, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά.

Κυρίως, όμως, θέλω να σας πω ότι οι πολιτικές μας είναι πλήρως συντεταγμένες στους μεγάλους άξονες που διαγράφονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης όσο και για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ευτυχώς αυτή τη φορά, σ’ αυτή την κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι είναι ικανή να κινητοποιήσει όλους εκείνους τους μηχανισμούς νομισματικής χρηματοδότησης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξέρετε ότι το προσωπικό επίτευγμα του Πρωθυπουργού ήταν να δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες και στα ομόλογα να αντλήσουν χρηματοδότηση. Δεύτερον, έχουμε μηχανισμούς δημοσιονομικής παρέμβασης γιατί με το Ταμείο ανάκαμψης, το Recovery Fund, παρέχεται η δυνατότητα πολύ σημαντικών οιονεί δημοσιονομικών χρηματοδοτήσεων οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών τις οποίες θα πρέπει πλήρως να εκμεταλλευθούμε.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Θέλω να πω ότι σε λίγο καταθέτουμε και μία σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων επί του νομοσχεδίου, οι οποίες αφενός μεν θα λαμβάνουν υπόψιν την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής στην οποία ορισμένοι αναφέρθηκαν και αφετέρου θα έχουν και μία πρόταση σχετικά με τον προσδιορισμό του ορίου του επιτοκίου. Ήδη ο Υπουργός αναφέρθηκε σε μία σύγκλιση που νομίζω ότι έχουμε και με όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επ’ αυτού, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει ανά πάσα στιγμή που θεωρηθεί σκόπιμο το ανώτατο όριο του επιτοκίου.

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα δυσχερές θέμα, για ένα θέμα για το οποίο δεν μπορεί και δεν υπάρχει πουθενά σχεδόν στην Ευρώπη δεδομένη και βέλτιστη λύση. Οπότε, παίρνουμε, αν θέλετε, αυτή τη δοκιμαστική, πειραματική λύση, η οποία νομίζουμε ότι θα είναι επαρκής.

Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι μέχρι τώρα υπήρξε μία πολύ σημαντική σύγκλιση απόψεων και θα έλεγα ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των κομμάτων. Οπότε, έχει επιτευχθεί μία σύγκλιση ώστε να ψηφίσουμε την άλλη εβδομάδα ένα ολοκληρωμένο, καινοτόμο, ρηξικέλευθο και ένα νομοσχέδιο με πραγματικά κοινωνικό πρόσημο.

Ήταν κυρίως εντυπωσιακή η υποστήριξη όλων των κοινωνικών φορέων οι οποίοι συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις. Έτσι, δείχνουμε ως Βουλή ότι μπορούμε να πιάνουμε τα μηνύματα αυτής της συγκυρίας και ως πολιτικό σώμα δίνουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να καλύπτουμε τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι αυτή της χρηματοδότησης, της παροχής ρευστότητας στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι οποίες θέλουν και διαθέτουν όλα εκείνα τα προσόντα για να μπορέσουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, σχετικά με το σχόλιο του κ. Τσακαλώτου, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Υπουργός Οικονομικών ανταποκρίθηκε πλήρως λέγοντας ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε δεδομένα και προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος χωρίς δογματισμούς από εδώ και πέρα, όπως αποδεικνύει η σημερινή συζήτηση αυτών των ημερών και να συζητήσουμε πάνω σε μία σοβαρή βάση δεδομένων. Κυρίως, όμως, είναι μία συζήτηση που νομίζω ότι είναι αναγκαία, γιατί αυτή τη στιγμή συντελούνται κολοσσιαίες παγκόσμιες και ευρωπαϊκές ανακατατάξεις που αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα, αλλάζουν τις προκλήσεις των τραπεζικών συστημάτων. Γι’ αυτό νομίζουμε ότι θα πρέπει να δούμε και πού θα τοποθετηθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ιδιαίτερα δε αυτή τη στιγμή που, όπως είπα και το πρωί, έχουμε ορισμένες μεγάλες προκλήσεις, κυρίως ευρωπαϊκές, τις προκλήσεις της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Στο μεταξύ, όμως, αξίζει να τονίσουμε πολύ σύντομα τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, δηλαδή σχεδόν έναν χρόνο μετά από την ημέρα που η Κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία.

Πρώτον, στρατηγική της Κυβέρνησης ήταν και παραμένει να μειωθούν το συντομότερο δυνατόν τα «κόκκινα» δάνεια. Πολιτική ήταν και παραμένει το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», ένα σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων και κυρίως ένα σχέδιο του οποίου το κόστος αναλαμβάνει ο επενδυτής και όχι ο Έλληνας φορολογούμενος.

Είναι ένα σχέδιο που θυμάστε ότι επικρότησαν και επικροτούν ακόμα και τώρα όλοι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Είναι ένα σχέδιο στο οποίο εντάχθηκαν, πρώτον, η EUROBANK και συνεχίζουν οι άλλες συστημικές τράπεζες, που όπως δήλωσαν, θα ενταχθούν αυτή τη χρονιά. Είναι ένα σχέδιο που ψηφίζουν οι ίδιοι οι επενδυτές, εφόσον βάζουν τα χρήματά τους με εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία. Είναι ένα σχέδιο κυρίως, ακόμα και τις τελευταίες ημέρες, που επικροτεί ο διεθνής Τύπος, λέγοντας -και διαβάζω απλώς μία φράση των FINANCIAL TIMES, της στήλης Lex- ότι «Greece’s scheme looks like a serious effort to clean up domestic banks saddled with bad debts since the financial crisis». Το αναφέρω αυτό γιατί ακόμα και μέσα στην κρίση υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί αυτό το σχέδιο, όπως λέω, με τους επενδυτές να αναλαμβάνουν κυρίως το κόστος.

Ωστόσο, δεν τελειώνουμε μόνο με τη συστημική αυτή λύση, η οποία είναι βιώσιμη και ανθεκτική. Λύση, η οποία οδηγεί στη μείωση των κόκκινων δανείων τουλάχιστον κατά 35 δις ευρώ.

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε και σε άλλες λύσεις, όπως αυτή της bad bank που συζητείται για κάποια χρόνια και εδώ στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε προχθές μία απάντηση επί του θέματος, η οποία εκφράζει και την πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης, λέγοντας βέβαια ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει και εφαρμόζει το σχέδιο “ΗΡΑΚΛΗΣ”. Είναι καλό ότι υπάρχουν και άλλα σχέδια υπό εκπόνηση, όπως είναι η bad bank αλλά το οποίο δεν είναι της παρούσης. Είναι εφεδρικό.

Σχετικά με τον κ. Λοβέρδο, θα ήθελα να του πω-γιατί πρέπει να υπάρχει μία διευκρίνιση- ότι αν μιλάει κάποιος για «κακή τράπεζα», πρέπει να διαχωρίσει αν πρόκειται για ευρωπαϊκή ή εθνική. Γιατί το λέω αυτό; Διότι αν είναι ευρωπαϊκή, σημαίνει ότι είναι ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και σε μεγάλο βαθμό το κόστος θα καλυφθεί και από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν, όμως, είναι μία λύση εθνική, σημαίνει ότι το κόστος θα πέσει στον Έλληνα φορολογούμενο. Και επειδή λένε μερικοί ότι χρειάζονται γύρω στα 10 ή και παραπάνω δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να μας πει και ο κ. Λοβέρδος και οποιοσδήποτε προτείνει μία τέτοια λύση αυτή τη στιγμή από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Γιατί μια τέτοια λύση έχει δημοσιονομικό κόστος. Με το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» το κόστος το αναλαμβάνει ο διεθνής επενδυτής. Όταν μιλάμε  για εθνική bad bank, σημαίνει ότι το κόστος το αναλαμβάνει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Επίσης, θέλω να πω ότι είναι καιρός όπου δεν πρέπει να περνάμε συγκεχυμένα μηνύματα στη διεθνή κοινότητα και επίσης, αν είναι κάποιος σήμερα οφειλέτης και ακούσει ότι έρχεται η Κυβέρνηση αύριο να κάνει bad bank, θα σου πει «Για ποιον λόγο να πάω εγώ αυτή τη στιγμή να καταβάλω τη δόση; Θα την κάνει τη δουλειά αυτή η Κυβέρνηση».

Θέλω να πω ότι χρειάζεται σοβαρότητα, συνέχεια, αλληλουχία δράσεων στη χάραξη και την εφαρμογή της πολιτικής και κυρίως, εξονυχιστική ανταλλαγή απόψεων και στο τέλος σύγκλιση.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.