Επιστροφή

Ομιλία του Υφυπ.Οικονομικών, αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού, στην Ολομέλεια της Βουλής

Κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις», (15/07/2021).

Π Ρ Ω Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Κύριοι Βουλευτές, η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται σήμερα να ψηφίσει, ανάμεσα στ’ άλλα, και την παράταση του προγράμματος «Ηρακλής», το λεγόμενο «Ηρακλής 2». Γι’ αυτό θα πρέπει εξ’ αρχής να απαντηθεί το ερώτημα αν ο «Ηρακλής 1», το σχέδιο δηλαδή της Κυβέρνησης για τη μείωση των κόκκινων δανείων, είναι μια επιτυχία ή όχι.

Πρώτον, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δούμε ότι μιλάνε οι ίδιοι αριθμοί. Διότι στο πρώτο διάστημα της περιόδου λειτουργίας του «Ηρακλή», δηλαδή των δεκαοκτώ μηνών της εφαρμογής του, μειώσαμε, όπως όλοι δέχονται, τα δάνεια από το 43% στο 27%, δηλαδή 32 δισεκατομμύρια ευρώ μείωση συστημική, κυρίως χωρίς να επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Άραγε αυτό όπως το αξιολογούμε, είναι επιτυχία η όχι; Είναι πράγματι μεταρρυθμιστική η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης, που υλοποιεί με τόσο γρήγορους ρυθμούς εμπροσθοβαρείς μεταρρυθμίσεις, σε χρόνους ρεκόρ, με αποτελέσματα απτά και ευεργετικά για τον Έλληνα πολίτη;

Εξάλλου δεν είναι τυχαίο, λίγες μέρες πριν, ότι ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική διάσταση του προγράμματος «Ηρακλής», λέγοντας ότι πρόκειται για μια από τις τρεις θεμελιακές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει η Ελλάδα να κάνει, όχι απλώς το βήμα, αλλά το άλμα αυτής της δεκαετίας. Διότι γνωρίζουμε και δεχόμαστε όλοι ότι η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι τράπεζες να διαδραματίσουν τον πραγματικό τους ρόλο, που είναι η παροχή ρευστότητας στην οικονομία, στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις.

Πολύ συζητήθηκε, και τις προηγούμενες μέρες στην ειδική Επιτροπή αλλά και σήμερα, άραγε σε τι οφείλεται η επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας; Κύριε Πρόεδρε, έχουμε μια σειρά βασικών λόγων. Πρώτος είναι ο λόγος ότι μειώνονται δραστικά τα κόκκινα δάνεια, αυτό που ήταν το οξύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.

Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι λόγω ακριβώς της αξιοπιστίας της Κυβέρνησης έχει πέσει κατακόρυφα το κόστος άντλησης χρήματος.

Τρίτον, γιατί οι ελληνικές τράπεζες έχουν πράγματι πρόσβαση στη ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού και κάτι που δεν υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια.

Τέταρτον, γιατί αυξάνονται οι καταθέσεις κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ εν μέσω κρίσης. Αν αυτό δεν είναι εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική Κυβέρνηση, τι άλλο μπορεί να είναι;

Όλα αυτά που λέμε έχουν συντελεστεί μέσα στα δύο τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό κάνουμε και τον απολογισμό μας. Πρόκειται για προγράμματα που υλοποιήθηκαν με αποφασιστικότητα.

Και της αντιπολίτευσης οι κύριοι, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, συνεχώς μιλάνε για το αν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος από το πρόγραμμα «Ηρακλής». Είπαμε και ξαναλέμε ότι το κόστος του «Ηρακλή» για τον Έλληνα φορολογούμενο είναι μηδενικό. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο η Κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά αυτό το σχήμα. Επέλεξε δηλαδή να αντλήσει πόρους για να μειώσει τα κόκκινα δάνεια παρά να επιβαρύνει τον φορολογούμενο. Αυτή ήταν η πραγματική επιλογή που είχε να κάνει και ήταν η σωστή επιλογή.

Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση, επιλέγοντας αυτόν τον μηχανισμό των τιτλοποιήσεων, με παροχή εγγυήσεων από το δημόσιο στο πιο αξιόπιστο τμήμα της τιτλοποίησης των συναλλαγών, δηλαδή στις ομολογίες της υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, δημιουργεί έναν μηχανισμό βάσει του οποίου αξιοποιούνται στοιχεία του ενεργητικού, τα λεγόμενα assets, που κάτω από διαφορετικές περιστάσεις θα ήταν ανενεργά, στεκάμενα. Αυτήν τη στιγμή δημιουργείται ρευστότητα η οποία μπαίνει στην οικονομία.

Ένας άλλος λόγος είναι ότι με τον μηχανισμό των τιτλοποιήσεων πραγματοποιούνται συναλλαγές της αγοράς, δηλαδή υπάρχει ζήτηση, υπάρχει πώληση του 50%+1 του χαρτοφυλακίου, πριν πράγματι δοθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Τρίτον, πρόκειται για τις πιο σίγουρες εγγυήσεις. Γιατί; Διότι ακόμα και αν ποτέ σε κάποιο χρόνο, τον τρίτο, τέταρτο, δέκατο, υπάρξει κάποιο μικρό ποσοστό κατάπτωσης, τότε αυτό έχει κοστολογηθεί ήδη μέσα από το τίμημα, μέσα από το ασφάλιστρο που πληρώνουν οι τράπεζες για την προμήθεια του δημοσίου.

Τέταρτον, ξέρετε ότι έχουμε Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία εκπροσωπείται η Τράπεζα της Ελλάδος, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία παρακολουθεί συνεχώς τις ανακτήσεις από τα χαρτοφυλάκια των τιτλοποιήσεων. Παράλληλα, έχετε υπόψη σας ότι επόπτης των servicers είναι η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ρώτησαν, και ο κ. Κατρίνης και άλλοι, άραγε υπάρχει, είχατε κάποια πραγματική μελέτη κόστους-οφέλους για τον «Ηρακλή»; Μα, κύριοι, είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση πριν επιλέξει εξέτασε ενδελεχώς όλες τις υπάρχουσες επιλογές και όλα τα διαθέσιμα σχήματα και κατέληξε στον «Ηρακλή». Η επιτυχία του έχει επικυρωθεί με τη μαζική σύνταξη των συστημικών τραπεζών σ’ αυτό το σχήμα. Διότι ο «Ηρακλής» είναι ένα εθελούσιο σχήμα και η αγορά, μπαίνοντας με τα λεφτά της, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι τυχαίο ότι μετά από μια δεκαετία οι ελληνικές τράπεζες συντάχθηκαν όλες στον «Ηρακλή», μειώνοντας έτσι κατά 32 δισεκατομμύρια ευρώ τα κόκκινα δάνεια;

Συνεπώς, πρόκειται για μια λύση, όχι μόνο με θετικές επιπτώσεις για τον φορολογούμενο, αλλά κυρίως ρεαλιστική. Διότι, κύριοι, εγκρίθηκε από τα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι μια λύση διαφανής. Είναι μια λύση αποτελεσματική. Γι’ αυτό και την υποστηρίζουν και τα ευρωπαϊκά όργανα, και οι τράπεζες και οι διεθνείς επενδυτές.

Ο κ. Κατρίνης είπε το πρωί ότι ο «Ηρακλής» δίνει εγγύηση σε κομμάτι τιτλοποιήσεων που είναι BB- και ότι αντιθέτως η Ιταλία απαιτεί τέσσερις φορές υψηλότερες αξιολογήσεις. Φοβάμαι ότι εδώ δεν αντιλαμβάνεται την τεράστια επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης. Γιατί, κύριοι, ο «Ηρακλής» είναι το σχήμα αυτό που είχαν οι Ιταλοί, αλλά το σχήμα αυτό προοριζόταν για χώρες με investment grades. Αυτό που κατορθώσαμε ήταν μια χώρα η οποία δεν είναι investment grade να μπορέσει να βγάλει τις τράπεζές της επάξια στις διεθνείς αγορές για να αντλήσουν χρήμα. Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης, συν την επιτυχία της μείωσης του κόστους, δηλαδή της μείωσης της προμήθειας, συν την επιτυχία του μηδενικού ρίσκου. Και έχουμε ένα σχήμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ρεαλιστικό και αποδοτικό.

Τελικά ο «Ηρακλής» είναι game changer, γιατί έχει ευεργετικά αποτελέσματα, όχι μόνο γι’ αυτόν καθαυτό τον τραπεζικό τομέα, τους πολίτες, τις τράπεζες, τους επενδυτές, αλλά και γιατί βοηθάει και βοήθησε την κτηματαγορά και την κεφαλαιαγορά εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που είδαμε. Είναι τυχαίο ότι υπάρχει η δευτερογενής αγορά των servicers, αυτήν τη στιγμή, με κεφάλαια 95 δισεκατομμύρια ευρώ; Η αγορά υπάρχει αυτήν τη στιγμή και λειτουργεί μέσα από αυτόν το μηχανισμό, δηλαδή το μηχανισμό που φέρνει κεφάλαια και μειώνει τα κόκκινα δάνεια, που διαφορετικά θα έπρεπε να πληρώσει το κόστος ο Έλληνας φορολογούμενος.

Θα ήθελα, όμως, να πω σε όλη την αντιπολίτευση: αν έχετε πρόταση φέρτε την εδώ. Φέρτε, όμως, πρόταση κοστολογημένη, πρόταση με ανάλυση των νομικών επιπτώσεων, δηλαδή αν περνάει από τις Βρυξέλλες ή όχι, πόσο χρόνο χρειάζεται και αν είναι συμβατή με τον «Ηρακλή». Φέρτε την εδώ και θα τη συζητήσουμε.

Θα ήθελα να πω, όμως, αυτό που διαπιστώνουμε: Δύο χρόνια τώρα, απαράσκευοι και κυρίως άτολμοι, χωρίς σχέδιο και χωρίς πρόγραμμα. Στο διάστημα όμως αυτό, εμείς μειώνουμε τα κόκκινα δάνεια. Θα φτάσουμε από φέτος σε μονοψήφιο ποσοστό και όταν θα είμαστε σε μονοψήφιο ποσοστό, ελάτε έπειτα να μας πείτε τι απομένει και με ποιο πρόγραμμα θα το αντιμετωπίσουμε.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συνεχίσω και με το θέμα του τμήματος του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα, δηλαδή την παράταση του «Ηρακλή». Είναι η παράταση αυτή δείγμα αποτυχίας, όπως είπε η αντιπολίτευση, ή δείγμα επιτυχίας; Μα, κύριε Πρόεδρε, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ο SSM, η Κομισιόν, ο ESM, οι επενδυτές επισφραγίζουν και επιβεβαιώνουν αυτή την πολιτική. Οι τράπεζες ήταν οι ίδιες οι προσφεύγουσες για την παράταση του «Ηρακλή». Είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίον μέσα στους επόμενους δεκαοκτώ μήνες αποσκοπούμε στη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφια ποσοστά.

Θα ήθελα να πω ότι εμείς κάνουμε μία παράταση για να τελειώσουμε, ενώ οι Ιταλοί έχουν κάνει ήδη τέσσερις παρατάσεις του αντίστοιχου σχήματος, το οποίο είναι εξαιρετικά επιτυχημένο, δεν είχε καμία κατάπτωση μέχρι σήμερα και πιθανόν να φτάσει να καθαρίσει μέχρι τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ «κόκκινων» δανείων.
Αναφέρθηκε η εγγύηση. Άραγε, τι είναι αυτή η εγγύηση; Μήπως δεν πήγε καλά ο Ηρακλής Ι και χρειάζεται να βάλετε άλλη εγγύηση τώρα, 12 δισεκατομμυρίων; Κύριοι, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και σαφείς. Το κάθε σχήμα και η κάθε δεκαοχτάμηνη παράτασή του, χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπεριλαμβάνει και μια εγγύηση. Ο πρώτος Ηρακλής είχε 12 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύηση και καθάρισε 32 δισεκατομμύρια ευρώ «κόκκινων» δανείων, ο δεύτερος Ηρακλής έχει 12 δισεκατομμύρια ευρώ εγγύηση και αποσκοπεί στη μείωση κατά ακόμη 32 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι πιθανόν η κυριότερη διάταξη είναι αυτή που προβλέπει την δυνατότητα μιας ευελιξίας στην περίπτωση της περιόδου χάριτος που δίνεται στους διαχειριστές απαιτήσεων, δηλαδή στους servicers, αν αντιμετωπίσουν έκτακτες, θα έλεγα, περιστάσεις, όπως είναι αυτή της πανδημίας. Δηλαδή, να μην καταπέσει μία ποινή την οποία προβλέπει ο νόμος. Ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια ασφαλιστική δικλίδα σε περίπτωση εκτάκτων και ακραίων περιστάσεων. Αυτές τις περιστάσεις τις προβλέπει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, έχουμε λάβει τα μέτρα, ώστε η παράταση αυτών και μόνο των έξι μηνών, αν χρειαστεί,  να προσαρμόζεται σε μερικές βασικές προϋποθέσεις.

Πρώτον, να υπάρχει αίτηση από τους αιτούντες, δηλαδή SPV και servicers. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια εισήγηση-γνωμοδότηση της οικείας επιτροπής παρακολούθησης του άρθρου 17 του Ηρακλή και τρίτον, να υπάρχει η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Συνεπώς, πρόκειται για προτεινόμενη ρύθμιση στην οποία υπάρχουν όλες εκείνες οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες που διασφαλίζουν ότι η παράταση θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρούνται οι όροι τους οποίους θέτει ο νόμος. Θα ήθελα να πω ότι με την επιτυχία του προγράμματος Ηρακλής, ιδιαίτερα με την παράταση της ψήφισής του σήμερα από τη Βουλή, σηματοδοτούμε με συνέπεια και συνέχεια μια μεγάλη μεταρρύθμιση της οποίας ο κύριος στόχος δεν είναι απλώς η εξυγίανση και μόνο του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Οι τράπεζες δεν λειτουργούν μόνον για την Κυβέρνηση προς ίδιον όφελος των τραπεζών. Και είναι σαφές για όλους μας ότι σ’ αυτήν την κρίσιμη συγκυρία και μετά από τις πολλές προσπάθειες που έχει καταβάλει η Κυβέρνηση για να απαλλάξει τις τράπεζες από τα «κόκκινα» δάνεια, να πάρει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για να δημιουργήσει ανάχωμα στην πανδημία, να βοηθήσει τους δανειολήπτες, θα πρέπει τώρα και οι τράπεζες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να διαδραματίσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους ως οι πραγματικοί αιμοδότες, ως οι πραγματικοί καταλύτες για τη μεταβίβαση της ρευστότητας των πόρων, οι οποίοι έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για την Κυβέρνηση αυτό είναι το μεγάλο ραντεβού, το κρίσιμο ραντεβού της συγκυρίας. Γιατί θα πρέπει να έχουμε έτοιμο το τραπεζικό σύστημα να βοηθήσει ακριβώς σε αυτό που είναι το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο είναι ο πραγματικός μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας. Να έχουμε, με άλλα λόγια, πολλές πιο δυνατές, πιο ανταγωνιστικές, πιο εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιόχρεες, για να μπορούν εύκολα να αντλούν τους πόρους και για όλα αυτά χρειαζόμαστε πράγματι ένα νέο τραπεζικό σύστημα ανανεωμένο, δυναμικό, ανοιχτόμυαλο. Ένα τραπεζικό σύστημα που πρέπει να επιτελεί πράγματι και ουσιαστικά τον κοινωνικό του ρόλο.

Για όλους αυτούς τους λόγους βλέπετε ότι η Κυβέρνηση έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά μέσα σε διάστημα δύο ετών. Αυτός είναι ο σημαντικός απολογισμός, γιατί θέλει να διασφαλίσει όλες εκείνες τις αναγκαίες και απαραίτητες χρήσιμες προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ελληνικής οικονομίας. Γι’ αυτό και σας καλώ να υπερψηφίσετε το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει σήμερα προς ψήφιση η Κυβέρνηση.

Σας ευχαριστώ.


Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Θα ήθελα να συνοψίσω και να απαντήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις που έγιναν μέχρι τώρα από τους κυρίους Βουλευτές. Η πρώτη παρατήρηση αφορά τα σχόλια τους για την ομιλία του Πρωθυπουργού προχθές στο συνέδριο του Economist και ιδιαίτερα για τις πολιτικές επιλογές και τις αναφορές που έκανε.

Αυτή η ομιλία ήταν ένας μεστός απολογισμός μιας επιτυχημένης διετίας, ένας απολογισμός ο οποίος διέγραφε τη δυναμική προοπτική της ελληνικής οικονομίας για αυτήν τη δεκαετία. Αν μη τι άλλο αυτό που έχει δείξει η εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ιδιαίτερα στην περίοδο μιας τεράστιας οξυμένης πανδημίας, είναι ότι διαθέτει έναν πολιτικό ρεαλισμό, αισθητήριο και ξέρει ακριβώς να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες που έχει η κοινωνία και η οικονομία.

Κυρία Πρόεδρε, σήμερα λόγω αρμοδιότητας μιλώ για το θέμα της παράτασης του νόμου του «Ηρακλή ΙΙ». Με αυτήν την παράταση και την ψήφο την οποία ελπίζω ότι θα δώσει το Σώμα πολύ σύντομα, θα δώσουμε ένα μεγάλο σήμα συνέχειας και συνέπειας, ιδιαίτερα προς τους επενδυτές, οι οποίοι παρακολουθούν πολύ κοντά τα τεκταινόμενα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Θα ήθελα να πω ότι και μόνο με την αναγγελία της έγκρισης από την Κομισιόν του «Ηρακλή ΙΙ», είχαμε απανωτές αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ακριβώς βρίσκεται το μυστικό αυτής της παράτασης, γιατί ενισχύει την εμπιστοσύνη που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο αυτήν ακριβώς τη στιγμή όπου η οικονομία βρίσκεται σε μια νέα φάση και ανοίγει μια νέα δυναμική προοπτική για το τραπεζικό σύστημα.

Προφανώς η Αντιπολίτευση είπε «μην μιλάτε για τη μείωση των κόκκινων δανείων». Μα, η μείωση των κόκκινων δανείων αποτελεί μια απτή, ολοκληρωμένη, επιτυχημένη μεταρρύθμιση την οποία αναγνωρίζουν οι επενδυτές, οι τράπεζες, όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που γνωρίζετε και μάλιστα τη στηρίζουν πάρα πολύ και της οποίας τα οφέλη βλέπει η ελληνική οικονομία μέρα με τη μέρα, καθώς μειώνεται το κόστος του δανεισμού. Άρα, είναι κάτι για το οποίο είναι περήφανη η ελληνική Κυβέρνηση. Εξάλλου -και γι’ αυτό το ξαναλέω- είπε ο Πρωθυπουργός ότι αποτελεί μια από τις τρεις και πιο σημαντικές προϋποθέσεις για να κάνει η χώρα το άλμα αυτής της δεκαετίας. Βέβαια στις οικονομίες, όπως ξέρετε, τουλάχιστον στις οικονομίες της ανοιχτής αγοράς, δεν υπάρχουν αυτοματισμοί που να πατάς το κουμπί και από τη μια μέρα να μειώνονται τα δάνεια και αμέσως από την επομένη να μειώνεται το κόστος δανεισμού.

Κυρία Πρόεδρε, είπαν για τον «Ηρακλή» διάφορα. Θα ήθελα, όμως, να πάμε στην ουσία του θέματος και στην εμβέλεια αυτής της μεταρρύθμισης. Ο «Ηρακλής» αποτελεί στην ουσία ένα κοινωνικά δίκαιο μέτρο, μια κοινωνικά δίκαια μεταρρύθμιση. Γιατί ο «Ηρακλής» δεν πειράζει τους ευάλωτους, δεν ξεσπιτώνει, δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς. Αντίθετα, όταν δείτε, θα καταλάβετε ότι με τον «Ηρακλή» πιέζονται οι τράπεζες για πρώτη φορά να κυνηγήσουν τους συστηματικούς μπαταχτσήδες. Αν αυτό δεν είναι σε ωφέλεια του κόσμου και του φορολογούμενου τότε πείτε μου ακριβώς τι είναι.
Και όταν μιλάμε για τους servicers, μιλάμε για μια νέα αγορά η οποία ανοίγεται, έναν νέο μηχανισμό. Επί της ουσίας, βάζοντας τα κεφάλαιά τους, γίνονται ρυθμίσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν μέχρι σήμερα οι τράπεζες. Έχουν γίνει, λοιπόν, εκατοντάδες χιλιάδες νέες ρυθμίσεις για πολλούς συμπολίτες μας.

Ένα άλλο θέμα που έθιξαν κατά κόρον -θα έλεγα- αυτόν τον καιρό, είναι το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου, ένα θέμα αρκετά δύσκολο, αρκετά δυσνόητο, αν θέλετε ακόμα και για τους θεωρούμενους «experts». Ο αναβαλλόμενος φόρος ήταν μια ρύθμιση η οποία έγινε στον καιρό της κρίσης της Ευρωζώνης. Αναβαλλόμενος φόρος είναι κεφάλαιο το οποίο μετράει ως πρωτογενές κεφάλαιο στα κεφάλαια των τραπεζών. Μερικοί λένε ότι δεν είναι εγγύηση καλύτερης ποιότητας και ότι χρειάζεται βελτίωση. Προφανώς και χρειάζεται βελτίωση, δηλαδή της ποιότητάς του. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει ακριβώς η ποιοτική βελτίωση του αναβαλλόμενου φόρου;

Και εδώ θα ήθελα να πω ότι τη βελτίωση τη βλέπουμε με δύο βασικές μεθόδους. Η μια είναι η ουσιαστική μείωση των κόκκινων δανείων, γιατί όταν γίνεται η μείωση των κόκκινων δανείων, δεν υπάρχει φόβος ενεργοποίησης του αναβαλλόμενου φόρου και κατά συνέπεια εισόδου του δημοσίου μέσα στο κεφάλαιο των τραπεζών. Αυτό αποφεύγεται αυτήν τη στιγμή με τη δραστική μείωση των κόκκινων δανείων. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αναβαλλόμενου φόρου επί της ουσίας και δεν υπάρχει κίνδυνος όταν αυξάνεται η κερδοφορία των τραπεζών, δηλαδή όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως αυτές που δημιουργούνται τώρα με την εισροή των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και παράλληλα με τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της ελληνικής οικονομίας.

Συμφωνώ με τον κ. Αλεξιάδη σε σχέση με αυτό που είπε, αλλά νομίζω ότι την κάνουμε συνεχώς αυτήν τη συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος έχει διαφορετικές παραμέτρους. Έχει τα δάνεια προς τις τράπεζες, έχει τα δάνεια προς το δημόσιο, έχει τα δάνεια στα ασφαλιστικά ταμεία. Εμείς, όπως είδατε, έχουμε και εφαρμόζουμε μια συνολική αποτελεσματική πολιτική μείωσης του ιδιωτικού χρέους με απτά αποτελέσματα.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι νομίζω που είπε ο κ. Κουρουμπλής, κάνοντας κάποιες ασύμμετρες νύξεις για προχθεσινή μου ομιλία στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να πω και πάλι ότι σε εύρυθμα λειτουργούσες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες με αντιπροσωπευτικά συστήματα, δεν υπάρχουν Υπουργοί ή Υφυπουργοί περιορισμένης ευθύνης και νομιμοποίησης, γιατί όλοι εν τοις πράγμασι λογοδοτούν στο Κοινοβούλιο, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, και αυτός νομίζω είναι ο υπέρτατος σεβασμός που οφείλουμε στη Δημοκρατία.

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.