Επιστροφή

Ομιλία της Υφυπουργού Κ. Παπανάτσιου στη Βουλή στο ν/σ "Κύρωση της Σύμβασης για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ"

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ «ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε» (14.2.2017)
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.03΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη της ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης για τον κεντρικό τελωνισμό, όσον αφορά την κατανομή των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισμό της Ε.Ε».
Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή με τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή μπορούν να πάρουν τον λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως αυτής της συμφωνίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Με τη σύμβαση για τον κεντρικό τελωνισμό ρυθμίζεται το θέμα ανακατανομής των εθνικών εξόδων είσπραξης που παρακρατούνται κατά τη διάθεση των παραδοσιακών Ιδίων Πόρων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των εξόδων είσπραξης ανέρχεται σε ποσοστό 20% των Ιδίων Πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τη συγκεκριμένη Σύμβαση εκπληρώνεται η δέσμευση του Συμβουλίου πως με τη θέση σε ισχύ του εκσυγχρονισμένου κοινοτικού τελωνειακού κώδικα θα πρέπει να υπάρχουν νομικά δεσμευτικοί κανόνες για την κατανομή των εξόδων είσπραξης. Κρίθηκε αναγκαία, λόγω της εμπλοκής κατά τη διαδικασία του κεντρικού τελωνισμού δύο τελωνείων που ανήκουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη.
Ειδικότερα προβλέπεται 50% του 20% των Ιδίων Πόρων να αποδίδεται στο επιβλέπον κράτος-μέλος για το κόστος διαχείρισης των αδειοδοτήσεων και τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και το υπόλοιπο 50% του 20% των ιδίων πόρων στο κράτος-μέλος για τους διενεργούμενους ελέγχους κατά την είσοδο.
Κατά την διαδικασία του κεντρικού τελωνισμού, ο εισαγωγέας που πρέπει να έχει την ιδιότητα του οικονομικού φορέα, δύναται να υποβάλει την τελωνειακή διασάφηση ηλεκτρονικά από τις εγκαταστάσεις του τελωνείου της έδρας του, δηλαδή στη χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου όπου ανήκουν οι εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και ο τόπος που διατηρεί το τελωνειακό αρχείο του, ανεξάρτητα από το κράτος-μέλος εισόδου των εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας.
Τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των εμπορευμάτων ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ των τελωνείων εισαγωγής και εισόδου. Η τελωνειακή οφειλή καταβάλλεται στο τελωνείο εισαγωγής, δηλαδή στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο διασαφιστής.
Για να απαντήσουμε και στις ερωτήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια Επιτροπή, θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
Πρώτα απ’ όλα, η διαδικασία του κεντρικού τελωνισμού δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Άρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι τα έσοδα που μπορεί να έχουμε εμείς από τις άλλες χώρες, που κάνουν κεντρικό τελωνισμό. Άρα, γίνονται με εισαγωγές προς τη χώρα μας.
Επίσης, η Σύμβαση για τον κεντρικό τελωνισμό θα ισχύσει, εφόσον κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Ήδη έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη πλην του Βελγίου και της χώρας μας. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει το 2020. Δεν υφίσταται η υποχρέωση απόδοσης οποιουδήποτε ποσού αναδρομικά.
Σήμερα παρακρατείται το 20% των ιδίων πόρων και παραμένει στο σύνολό του στη χώρα μας, χωρίς να υπάρχει το διοικητικό κόστος.
Το μόνο στοιχείο που μπορούμε να σας δώσουμε έχει να κάνει με τον κεντρικό τελωνισμό, με το ποσό που παρακρατείται σήμερα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε, όμως, αντίστοιχα από τα άλλα κράτη-μέλη αυτό που θα εισρεύσει στην Ελλάδα. Αυτό που είναι στην Ελλάδα σήμερα είναι 47.200.000 ευρώ. Αυτό το στοιχείο μπορούμε να σας το δώσουμε. Το 20% απ’ αυτό θα δοθεί στα άλλα κράτη που υπάρχει η ανάλογη σύμβαση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ευχαριστούμε.