Επιστροφή

Δ.Τ.: Δήλωση του Υφυπουργού Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη για την Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2020

Αναφορικά με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο 2020 ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Τον Ιανουάριο είχαμε μία καλή πορεία των φορολογικών εσόδων τα οποία κινήθηκαν εντός στόχου. Είχαμε εντούτοις μία υστέρηση στα έσοδα από επενδύσεις, η οποία οφείλεται σε γραφειοκρατικούς λόγους. Ένα σημαντικό μέρος, 350 -400 εκατ. ευρώ, καταβλήθηκαν τέλος Ιανουαρίου και θα μετρήσουν τον Φεβρουάριο. Επίσης, στις δαπάνες είχαμε μία μικρή υπέρβαση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανταλλαγή ομολόγων μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και του ελληνικού δημοσίου, η οποία θα οδηγήσει σε αυξημένους τόκους τον Ιανουαρίου και μειωμένους τον Μάρτιο. Κατά τα άλλα, ήταν ένας ήρεμος μήνας».