Επιστροφή

Απάντηση της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β. Κεγκέρογλου σχετικά με τη θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Αθήνα, σήμερα στις 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.37΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΜΕΝΟΥ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμεθα στη συζήτηση των ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Προχωρούμε στην τέταρτη επίκαιρη ερώτηση του πρώτου κύκλου με αριθμό 373/23-1-2017 του Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ. κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με τη θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.


Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για δύο λεπτά.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Κυρία Υπουργέ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αναμφίβολα αποτελούν ένα μέσο εξυπηρέτησης και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές και βέβαια θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και εφόσον υπάρξουν και πρόσθετα κίνητρα για τις μη υποχρεωτικές, όπως καθορίζονται από τον νόμο.
Παράλληλα, όμως, με αυτήν τη βούληση της πολιτείας και όλων μας για το θέμα των ηλεκτρονικών συναλλαγών αναπτύσσεται το φαινόμενο της απάτης από επιτήδειους με συγκεκριμένες μεθόδους, προκειμένου είτε να υπάρξει φοροδιαφυγή για πραγματικές συναλλαγές είτε να υπάρξει χρέωση επιπλέον για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ή και χρέωση για εικονικές συναλλαγές και, βεβαίως, στην περίπτωση των capital controls να υπάρξει αποφυγή των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίου.
Οι απάτες που έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί αριθμητικά μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τις συνολικές συναλλαγές. Όμως, σύμφωνα με την έρευνα και τα στοιχεία που παρέθεσε η ΕΣΕΕ, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, που συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έχουμε μία διαπιστωμένη συναλλαγή απάτης ανά οκτώ χιλιάδες.
Δηλαδή, στο σύνολο των διακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων συναλλαγών έχουμε τριάντα χιλιάδες, περίπου, τέτοιες συναλλαγές. Το νούμερο φαίνεται μικρό, αλλά, προφανώς, καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι υπάρχουν μέθοδοι απάτης, για τις οποίες πρέπει η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της.
Έτσι, λοιπόν, ερωτάσθε τι θα πράξετε, ούτως ώστε να υπάρξει θωράκιση των συναλλαγών για να μην διαρραγεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε αυτή τη μέθοδο συναλλαγών, που είναι απαραίτητη και πρέπει να την προωθήσουμε.
Και δεύτερον, τι θα γίνει με αυτές τις υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους καταναλωτές;


Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Η κ. Παπανάτσιου έχει τον λόγο.


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.


Κύριε Κεγκέρογλου, η ψήφιση του νόμου για την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών μέσω της δημιουργίας του αφορολόγητου ορίου για κάθε πολίτη και οι υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν –ήδη υπεγράφη και δημοσιεύθηκε η πρώτη απόφαση για τον καθορισμό των δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής- εδραιώνουν την προοπτική μας γι’ αυτή την καινοτομία, που θα οδηγήσει στη μείωση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των κρατικών εσόδων.
Σήμερα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταργούν τα μετρητά –έχουμε το τελευταίο παράδειγμα της Δανίας– και παρατηρούν εντυπωσιακή μείωση της φοροδιαφυγής κατά 30%, έχοντας ξεκινήσει την προσπάθειά τους κάποια χρόνια πριν. Εμείς τους ακολουθούμε, πάντα μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής φορολογικής και συναλλακτικής συμπεριφοράς.
Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, θέλω να τονίσω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4γ΄ του ν. 2251/1994, για την προστασία των καταναλωτών, όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4370/2016, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να επιβάλλει επιβαρύνσεις στους καταναλωτές για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής. Επομένως, επιπλέον χρεώσεις στις καθημερινές μας συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών απαγορεύονται.
Καταθέτω για τα Πρακτικά σχετικό απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει μεριμνήσει ώστε να διενεργούνται με ασφάλεια οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στην καθημερινότητα του φορολογούμενου.
Συγκεκριμένα, διενεργούνται έλεγχοι στα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, στα POS, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Έχουν δοθεί οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς τα συνεργεία διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων. Στις οδηγίες αυτές ζητείται να αποτυπωθεί αν διαπιστώθηκε ότι το ελεγχόμενο πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα διαθέτει POS, μηχάνημα απόδειξης καρτών πληρωμής, που έχει εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και ζητείται παράθεση ενδείξεων για τη διαπίστωση προέλευσης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Καταθέτω, επίσης, δύο έγγραφα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Στο δεύτερο ερώτημά σας έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Οι διατάξεις του Κανονισμού 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 αφορούν τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, δηλαδή εκείνες που επιβάλλονται από τα σχήματα καρτών στα πιστωτικά ιδρύματα και όχι το ύψος της προμήθειας μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των πελατών τους, είτε καταναλωτών είτε επιχειρήσεων.
Με άλλα λόγια, η ρυθμιζόμενη με τον Κανονισμό 2015/751 τραπεζική προμήθεια αφορά εκείνη που καταβάλλεται μεταξύ διαφορετικών παρόχων πληρωμών τραπεζών και δεν σχετίζεται με το τιμολόγιο της τράπεζας έναντι εμπόρων και καταναλωτών.
Η τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών διαμορφώνεται με βάση τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, εντός των ορίων που προβλέπει το κοινωνικό κεκτημένο.
Καταθέτω, επίσης, για τα Πρακτικά έγγραφα της Τραπέζης της Ελλάδος και του Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.


Θα πω στη δευτερολογία μου τα υπόλοιπα.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρία Υπουργέ, το θέμα που σας θέτω αφορά τη θωράκιση των συναλλαγών και όχι την εισαγωγή των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο ελληνικό δίκαιο και στις διαδικασίες του εμπορίου.
Αυτό έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν για να προωθηθεί περαιτέρω, να δοθούν και κίνητρα. Κυρίως, όμως, πρέπει να εμπεδωθεί η ασφάλεια, να γνωρίζει ο άλλος ότι είναι ασφαλής η συναλλαγή.
Επομένως, σε αυτά που σας έθεσα, που αποτελούν διαπιστωμένα προβλήματα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές –και από την ΕΣΕΕ και από άλλους φορείς και από τη Διεύθυνση Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος-, θα πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης.
Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για πληρωμή μέσω POS και τα χρήματα να πηγαίνουν σε τράπεζα στη Βουλγαρία, που έχουμε φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και αποφυγή των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές και πραγματικά να μην ολοκληρώνεται, ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν ηλεκτρονικό εμπόριο.
Άρα, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Θα σας πω μια σκέψη για παράδειγμα με τα POS. Είναι δυνατόν να κυκλοφορούν στην αγορά POS, τα οποία δεν είναι πιστοποιημένα, να μην υπάρχει ένας φορέας πιστοποίησης των POS και να πούμε ότι αυτό είναι ελεύθερη αγορά; Αν είναι δυνατόν! Δεν θα τρέχει το Δημόσιο από πίσω να ελέγχει. Θα πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχει η πιστοποίηση αυτού. Λέω μία από τις πολλές δυνατότητες, οι οποίες υπάρχουν για να ελεγχθούν τα πράγματα και να εμπεδωθεί η ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Για τις χρεώσεις: Κοιτάξτε δεν μπορεί σε μια χώρα όπου έχουν επιβληθεί capital controls, δηλαδή ελεγχόμενο σύστημα, όπου έχουν γίνει οι τράπεζες τέσσερις και δεν υπάρχει ανταγωνισμός πλέον στο τραπεζικό σύστημα, να επικαλείστε –και ειδικά εσείς, η λεγόμενη Αριστερά- τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Αν είναι δυνατόν!
Για ποιον ελεύθερο ανταγωνισμό μιλάτε, όταν είναι τέσσερις οι τράπεζες με εναρμονισμένες πρακτικές μέσω της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών –μιλάμε για απολύτως εναρμονισμένες πρακτικές, δεν τις ελέγχετε- και δεν μπορείτε να παρέμβετε, δεν υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού να τις ελέγξει; Έχετε επιβάλει capital controls και μιλάτε για ελεύθερο ανταγωνισμό; Ποια ελευθερία έχει ο καταναλωτής; Τον δίνετε βορά στις τράπεζες και τις υπερβολικές χρεώσεις.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να φέρετε και να νομοθετήσετε πλαφόν στις χρεώσεις στους καταναλωτές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Αλλά σχετικά και με τις διατραπεζικές, στις οποίες αναφερθήκατε, αυτό που λέτε είναι αναληθές. Στη διατραπεζική συναλλαγή, δηλαδή αν εσείς προσωπικά θέλετε να μεταφέρετε χρήματα από τον λογαριασμό σας από την Εθνική Τράπεζα σε έναν άλλο λογαριασμό –το έχω πει πάρα πολλές φορές-, για παράδειγμα της Eurobank, ενός άλλου προσώπου, του παιδιού ή κάποιου συγγενή, η χρέωση θα είναι και από την Εθνική ένα ευρώ και από την Eurobank 3, 4, 5, 6 ευρώ.
Αυτό συμβαίνει με όλες τις τράπεζες, δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένες που είπα. Και η ΠΕΙΡΑΙΩΣ και η ALPHA BANK το ίδιο κάνει. Αυτό είναι χαράτσι, το οποίο επιβάλλεται λόγω των capital controls. Όταν, λοιπόν, παίρνετε αναγκαστικά μέτρα θα έχετε και αναγκαστική προστασία των καταναλωτών. Δεν μπορείτε να επικαλείστε την ελεύθερη αγορά.
Άρα, λοιπόν, και για τα δύο θέματα θα παρακαλούσα να υπάρξουν απαντήσεις ή, εφόσον δεν είστε έτοιμοι, τουλάχιστον να δεσμευτείτε ότι θα μελετήσετε μέτρα για τη θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και βεβαίως, μέτρα για την προστασία των καταναλωτών και των συναλλασσόμενων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ότι δεν θα καταληστεύονται από τις τράπεζες. Μιλάμε για εκατομμύρια συναλλαγές και αυτή η μικρή υπερχρέωση είναι τεράστιο ποσό.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ευχαριστούμε.


Τον λόγο έχει η Υφυπουργός Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου.


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ (Υφυπουργός Οικονομικών): Κατ’ αρχάς θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Ακριβώς κι εσείς ο ίδιος παραδεχθήκατε ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2015/751 αφορά σχέσεις μεταξύ τραπεζών.
Επανέρχομαι στο κομμάτι του ερωτήματος όσον αφορά στην θωράκιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όπως ανέφερα και πριν, οι οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προς τα συνεργεία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, περιγράφουν ακόμα μια διαδικασία προς την αρμόδια διεύθυνση -τη ΔΗΛΕΔ- για τη δημιουργία σχετικών αναφορών, προκειμένου, με συνεκτίμηση των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων του TAXIS, να επιλεγούν οι υποθέσεις μεταξύ των φορολογούμενων, αυτών που διέθεταν αλλοδαπά POS για τη διεξαγωγή πλήρους φορολογικού ελέγχου.
Ήδη, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία ελέγχεται το πελατολόγιο εταιρείας, η οποία εντοπίστηκε ότι προμήθευε ελληνικές επιχειρήσεις με συσκευές POS που εκκαθάριζαν συναλλαγές πληρωμών σε αλλοδαπή τράπεζα, ενώ οι σχετικές συμβάσεις είχαν καταρτιστεί μετά την έναρξη των capital controls, γεγονός που δεν επιτρέπεται βάσει της ΠΝΠ «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων». Τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων αυτών διασταυρώθηκαν με τα στοιχεία TAXIS, προκειμένου να επιλεγούν υποθέσεις για περαιτέρω έλεγχο.
Επίσης, κατά τη θερινή περίοδο, όπως έχουμε την ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε κοινή δράση με την Οικονομική Αστυνομία διενεργήθηκαν από την ΥΕΔΔΕ εκτεταμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό POS που εκκαθάριζαν συναλλαγές στο εξωτερικό και κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών η Οικονομική Αστυνομία εντόπισε τέτοιου είδους POS και προέβη σε κατασχέσεις αυτών, η δε υπηρεσία ΥΕΔΔΕ καταλόγισε τις φορολογικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια των ελέγχων και επεξεργάζεται πληροφοριακά δελτία που απέστειλε η Οικονομική Αστυνομία και για τα οποία οι έλεγχοι που διενεργούνται δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υπηρεσία διενεργεί έρευνες στο πελατολόγιο επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν προμηθευτεί μηχανάκια POS που εκκαθάριζαν συναλλαγές εκτός της χώρας, οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει.
Όσον αφορά στο κομμάτι των προμηθειών, σε κάθε περίπτωση είναι γνωστό ότι οι συλλογικοί φορείς της αγοράς έχουν συνάψει συμφωνίες με τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προβλέπουν συνολική προμήθεια αισθητά χαμηλότερη του 1%. Είχε ξεκινήσει με 2%-2,5% και αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλότερη από το 1%.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει, θα προχωρήσουμε σε συμφωνία με τις τράπεζες. Ήδη βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να μειωθούν οι προμήθειες όσο γίνεται περισσότερο.


ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Ευχαριστούμε.