Επιστροφή

Ανακοίνωση Τύπου

Το Υπουργείο Οικονομικών, ως μοναδικός μέτοχος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.), ενημερώθηκε ότι η κυρία Όλγα Χαρίτου, κατόπιν δικής της επιθυμίας, από την 1η Μαΐου 2019 έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα αποζημίωσης για τη θέση της στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ.