Επιστροφή

Aνακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές

 

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (https://www.minfin.gr/web/a-t-epaa/ektimeseis-timon-zones-apaa) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 10η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την 17η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59.